Cenu Gloria musaealis za výstavu roku získalo Muzeum umění Olomouc


Do XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, který společně vyhlásily Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií ČR a Český výbor ICOM (Mezinárodní rada muzeí – International Council of Museums), přihlásilo 58 muzeí a galerií z celé České republiky celkem 93 projektů. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 16. května ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

Výstava Rozlomená doba 1908-1928 | Avantgardy ve střední Evropě (socha Úzkost od Otto Gutfreunda). Foto: MUO

 

Kategorie Muzejní výstava roku 2018

I. místo: Muzeum umění Olomouc za výstavu „Rozlomená doba 1908–1928“ (21. září 2018 – 27. ledna 2019)

Výstava dokumentuje nástup avantgardního umění na území bývalého Rakousko-Uherska a bude mít své reprízy také v Krakově, Bratislavě a Peczi. Mezinárodní projekt představil moderní umění v klíčových bodech jeho rozvoje. Pozoruhodné je, jak umělecká tvorba v jednotlivých zemích, ač izolovaná dramatem doby, reagovala na historické události podobným způsobem.

„Cena nás nesmírně těší, protože je výsledkem tříleté usilovné práce několika desítek odborníků z Evropy a Spojených států, kteří se pod vedením předních českých kurátorů Karla Srpa a Lenky Bydžovské pokusili zpracovat toto dosud neprobádané téma,“ řekl ředitel Muzea umění Michal Soukup.

 

II. místo: Západočeské muzeum v Plzni za výstavu „Kořeny“ (28. března 2018 – 16. září 2018)

Výstava poutavým způsobem seznámila se životem ukrytým v půdě za pomoci modelů v třicetinásobném zvětšení. Návštěvníci mohli nahlédnout do různých oborů od ekologie kořenů přes studium půdních hub až po bezobratlé živočichy. Mimořádným rozměrem projektu bylo zapojení amatérských výtvarníků z řad dětí a různých skupin dobrovolníků.

 

III. místo: Městská galerie Litomyšl za výstavu „Já jsem… Zdeněk Nejedlý“ (10. listopadu 2018 – 10. února 2019)

Výstava byla významným vkladem do aktuální diskuze o kontroverzní osobě muzikologa, historika a politika Zdeňka Nejedlého. Projekt reagoval na opakující se vlny emocí kolem jeho sochy, která byla roku 1978 umístěna v Litomyšli. Cílem bylo představit prostřednictvím různých médií jeho život i rozporuplné působení. Projekt doplňoval také pohled na Nejedlého ve výtvarném umění.

 

Zvláštní ocenění: Galerie výtvarného umění v Ostravě za výstavu „Černá země? Mýtus a realita 1918–1938“ (26. září 2018 – 6. ledna 2019)

Tématem výstavy a doprovodné publikace byl kritický rozbor ostravské výtvarné scény v letech 1918 až 1938. Projekt poprvé mapoval umělecké dění na Ostravsku v celé jeho šíři od sběratelské činnosti přes tvorbu českých a německých umělců po užité umění, včetně knižní tvorby a fenoménu Tatra. Jeho zásadním přínosem bylo přehodnocení dosud ustáleného pohledu na dominantní sociální umění.

 

Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže: Západočeská galerie v Plzni za výstavu „Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a umění v Československu“ (20. června 2018 – 16. září 2018)

Výstava i doprovodná publikace se poprvé zabývaly reflexí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a počínající normalizací ve výtvarném umění, a to v kontextu emancipace soudobé umělecké tvorby na našem území a jejího ukotvení na mezinárodní scéně v 60. letech 20. století. Bezprostřední reakce, reflexe zklamáni a úniku do soukromé sféry byly zastoupeny v celé škále uměleckých projevů.

 

Muzejní publikace roku 2018

Místo: Muzeum romské kultury za publikaci „Amendar: Pohled do světa romských osobností“ autorek Jany Horváthové, Alice Sigmund Herákové (eds.)

Název knihy označuje v romštině ty, „kteří jsou z nás“, myšleno „z velké romské rodiny“. Publikace představuje známé i zapomenuté osobnosti které vzdorovaly předsudkům a stereotypnímu obrazu romské populace. Zároveň je cennou sebereflexí etnické a obecně lidské identity. Více než 250 biografických medailonů vzniklo na základě důkladné terénní práce.

 

II. místo Muzeum města Brna za publikaci „Nový dům Brno 1928“ autorů Pavla Borského, Dagmary Černouškové, Jindřicha Chatrného (eds.)

První ucelená publikace věnovaná funkcionalistickému souboru rodinných domů nazývaných „Nový dům”. Komplex, vybudovaný v roce 1928 v Brně, byl zasazen do evropského kontextu a popsán od architektonického návrhu až po současný stav. V knize jsou uvedeny také medailony všech architektů i stavitelů.

 

III. místo Jihomoravské muzeum ve Znojmě za publikaci „Dědictví z oceli: Sbírka orientálních a asijských zbraní a zbroje ve znojemském muzeu“ autora Manouchehr Moshtagh Khorasani (ed.)

Publikace přináší odborné zpracování souboru 153 kusů zbraní a zbroje ze sbírky mimoevropských militarií znojemského muzea. Zároveň je katalogem ke zdejší expozici „Zbraně Orientu”. Jedná se o první komplexní zhodnocení tématu za účasti zahraničních specialistů. Dílo je kromě českého překladu k dispozici i v původní anglické verzi.

 

Zvláštní ocenění: Muzeum Cheb za publikaci „Květena Soosu a okolí“ autorů Jiřího Brabce, Jiřího Velebila (eds.)

Souborná monografie se primárně věnuje květeně Národní přírodní rezervace Soos. Otevírá cestu k pochopeni vývoje zdejší vegetace i prostředí. Autoři nabízejí metodicky důkladně promyšlené a precizně zpracované výsledky výzkumu v podobě abecedně uspořádaného atlasu doložených rostlin. Publikaci uzavírá kapitola věnovaná populacím ptactva.

 

Muzejní počin roku 2018

I. místo: Národní technické muzeum za projekt „Prezidentský vlak 2018“

Jedinečnou akcí s názvem „Prezidentský vlak 2018", pořádanou ke 100. výročí vzniku Československa, bylo vypravení zvláštního vlaku, který byl tvořen unikátními vozy, sloužícími k přepravě našich prezidentů a Františka Ferdinanda d´Este. Soupravu táhly napříč Českou a Slovenskou republikou historické lokomotivy vyrobené v ČKD Praha po trase čítající celkem 4 150 km.

 

II. místo Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových / Uměleckoprůmyslové museum v Praze za projekt „Portheimka: Museum skla“

Nové muzeum umístěné v letohrádku Portheimka představuje významné práce z oboru ateliérového skla v Československu. Zahrnuje stálou expozici a sál pro krátkodobé výstavy. Nápaditý edukační program seznamuje s procesem výroby skla a jeho využitím. Díla současných sklářů jsou zde prezentována způsobem, který vhodně zapadá do barokního interiéru.

 

III. místo Správa KRNAP – Krkonošské muzeum za projekt „Rekonstrukce Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou“

Původní fara, typická pro oblast Jizerských hor a Krkonoš, získala po citlivé rekonstrukci nově dispozičně řešené prostory. Expozice Památníku zapadlých vlastenců je věnována historii Pasek nad Jizerou, krkonošské houslařské škole i ukázkám lidových řemesel. Své místo zde má také Karel Václav Rais s odkazem na jeho román „Zapadlí vlastenci”.

 

Zvláštní ocenění Muzeum umění a designu Benešov za projekt „Rekonstrukce výstavních prostor muzea“

Díky celkové rekonstrukci se muzeum zařadilo mezi instituce odpovídající současným standardům ve výstavnictví. Kromě kvalitního zázemí pro muzejníky byl rozšířen a modernizován výstavní prostor, včetně lektorské dílny. Návštěvníci mají možnost potěšit se sochařskými díly i v nové venkovní galerii.

 

Cena Českého výboru ICOM

Národní galerie v Praze za stálou expozici „1918–1938: První republika“, zpřístupněnou 23. října 2018

Expozice představuje Československo v letech 1918 až 1938 jako zemi, která byla jedním z evropských center výtvarného dění. Vyzdvihuje významné aktivity tehdejších uměleckých sdružení od Prahy až po Košice či Užhorod s důrazem na jejich kosmopolitní charakter a mnohonárodnostní skladbu. Projekt k výročí vzniku československé republiky tak získal mimořádně zajímavý mezinárodní rozměr.

Součástí expozice jsou vedle obrazů a plastik předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských umělců (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen, August Brӧmse, Maxim Kopf, Wenzel Hablik ad.) také díla z proslulé francouzské sbírky (Paul Gauguin, Henri Rousseau, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, ad.), kterou československý stát nakoupil krátce po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století.

 

Muzeum roku

Od roku 2015 mohou muzejní instituce získat ocenění od svých návštěvníků, kteří se do hodnocení muzeí a galerií v České republice zapojují prostřednictvím soutěže Muzeum roku. Čtvrtý ročník dopadl takto:

I. místo – Regionální muzeum Mělník – Hlavní budova muzea

II. místo – Městské muzeum Žamberk

III. místo – Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – Dům Mince

IV. místo – Národní zemědělské muzeum – Hlavní budova muzea

V. místo – Vlastivědné muzeum Jesenicka – Vodní tvrz Jeseník; Regionální muzeum Mělník – Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka; Západočeské muzeum v Plzni – Hlavní budova muzea

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP