Ředitelka Památníku Karla Čapka rezignovala poté, co kraj zveřejnil její koncepci


Středočeský kraj zveřejnil koncepci Památníku Karla Čapka na Strží, se kterou vyhrála výběrové řízení jeho nová ředitelka Alice Seidlová. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová jí poté vyzvala, aby zvážila svou rezignaci. Alice Seidlová této výzvě po několika hodinách vyhověla. „Vzhledem k okolnosti, že si dědictví bratří Čapků a Ferdinanda Peroutky zaslouží jinou mediální pozornost než současnou mediální polemiku, rozhodla jsem se rezignovat,“ sdělila.

Památník Karla Čapka na Strži. Foto: Památník Karla Čapka

 

Rozvojová koncepce Památníku Karla Čapka (PKČ) měla mít podle hejtmanky rozsah tři strany formátu A4 a přesně v takovém rozsahu jí Alice Seidlová odevzdala. První půlku první strany věnovala definici muzea a dva řádky krátkodobé koncepci. Dokončení čističky odpadních vod, upgrade návštěvnického zázemí, revize zřizovací listiny, návrhy na úpravu návštěvnického řádu, napsala v bodech bez bližšího upřesnění.

Co se týká střednědobé koncepce, Alice Seidlová uvedla, že by chtěla udržet dosavadní aktivity památníku: každý rok více než 10 výstav, muzejní noc, kulturní akce, vernisáže, koncerty, na kterých jako dosud měly participovat další organizace a spolky, konkrétně například psala o „propojení PKČ a pražských divadel, jelikož byl Karel Čapek autorem divadelních her".

V koncepci dále stojí: "Spolupráce s různými věkovými skupinami musí být precizována a systematicky zdokonalována. Bude nutné ve spolupráci se školami vytvářet takové interaktivní muzejně-školní programy, které vyjdou poptávce škol. (…) Bylo by rozumné doplnit expozici moderními elektronickými interaktivními prvky.“

Alice Seidlová také uvedla, že muzeum hodlá vysokým školám a studentům „aktivně nabízet spolupráci při zadávání, zpracování a a obhajování studentských prací“, konkrétně zmínila vypisování grantů pro studenty dramaturgie na divadelních fakultách. „Studenti oboru pedagogického či uměleckého by se mohli podílet přímo na dokumentaci či organizaci nových dosud nezapočatých expozic, přednášek,“ napsala.

V koncepci rovněž zmínila, že je potřeba „projektovat a instalovat novou stálou expozici či rozšířit stávající“. „Ohledně podoby moderní expozice stojí k otevřené úvaze, zda historickou a expozici nepojmout tematicky a neopustit tak dosavadní chronologický přístup. Nová expozice by měla obsahovat multimediální prvky, bez kterých se moderní muzejní expozice neobejdou,“ napsala Alice Seidlová bez bližšího upřesnění. Konkrétní byla pouze v tom, že by „mezitím na přechodnou dobu měly vzniknout cizojazyčné texty pro návštěvníky“.

Dále ve své koncepci uvedla, že je třeba „dotvořit“ nové webové stránky muzea, efektivněji využívat sociální sítě, zřídit rezidenční stáže v památníku pro studenty vysokých škol. Zmínila také využití potenciálu zahrady a vily pro pořádání svateb a vyhlašování fotografických soutěží. „Můžeme se inspirovat Karlem Čapkem, který byl cestovatelem, fotografem a autorem řady cestopisů,“ napsala Alice Seidlová.

Co se týká dlouhodobé koncepce, Alice Seidlová uvedla pouze „vícezdrojové financování provozu PKČ (dary, sponzoring, dotace atd.)“ a podotkla k tomu, že je třeba „usměrnit a vyvážit jednotlivé činnosti muzea tak, aby muzeum odráželo ekonomické možnosti a zájmy svého zřizovatele, a zachovávalo soulad s legislativou“.

Celá koncepce je zveřejněna ZDE.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP