Zemřel historik Vojtěch Lahoda, autor mnoha monografií českých malířů


V pondělí 18. března zemřel ve věku 63 let historik umění a bývalý ředitel Ústavu dějin umění AV ČR prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.

Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. Foto: Ústav dějin umění AV ČR

 

Vojtěch Lahoda vystudoval obor dějiny umění a estetika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po ukončení školy se stal vědeckým aspirantem Ústavu teorie a dějin umění ČSAV, kde v roce 1985 obhájil kandidátskou dizertační práci Figura v českém malířství 1907–1932: kubistické řešení, která určila jeho další směřování v oboru.

V Ústavu dějin umění začal profesor Lahoda pracovat jako vědecký asistent. Postupně se stal vedoucím oddělení, zástupcem ředitele a posléze zastával více než deset let funkci ředitele.

Profesor Vojtěch Lahoda se specializoval na dějiny modernismu a avantgardy, působil i jako pedagog na Univerzitě Karlově. „Dějiny umění pojímal v celé jejich šíři a složitosti s obrovským mezioborovým přesahem a nevyhýbal se ani komplikovaným teoretickým a metodologickým problémům. Přinesl mnoho objevných zjištění a zcela nových pohledů na umělecká díla. Byl nezpochybnitelnou autoritou, a to jak na domácí, tak na zahraniční scéně,“ uvedla Barbara Gajewská z Ústavu dějin umění AV ČR

„Kolem problému, který řešíš, vždy kroužíš z různých stran a z různých úhlů pohledu, abys nám nakonec odhalil to, co my ostatní často nevidíme. Přitom mechanicky neopakuješ již vyzkoušené metody, ale vždy přicházíš s něčím novým: dějiny umění jsou v Tvém pojetí kreativním procesem, stejně jako je tomu u opravdové umělecké tvorby,“ řekl o jeho práci Tomáš Winter, současný ředitel Ústavu dějin umění, ve svém laudatiu proneseném při příležitosti udělení Ceny Uměleckohistorické společnosti, kterou profesor Lahoda získal v roce 2017 za dlouhodobý přínos oboru dějin umění.

Vojtěch Lahoda je autorem velkého množství publikací, které vyšly v tuzemsku i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější z nich patří kniha Český kubismus, monografie malířů Zdenka Rykra, Jana Autengrubera, Karla Černého a zejména Emila Filly – sedmisetstránkové dílo, které bylo v roce 2008 navržené na cenu Magnesia litera.

Jako kurátor se profesor Lahoda podílel na řadě výstav. Až do posledních chvil vedl týmový projekt Sudek Project, který zpracovává fotografie a negativy Josefa Sudka, uložené ve sbírkách Ústavu dějin umění, a přichází s novými intepretacemi Sudkova díla.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP