Národní galerie vystaví gotický skvost – Pietu z Bílska


Po několika letech náročných restaurátorských prací budou mít návštěvníci Kláštera sv. Anežky možnost spatřit pozdně gotickou Pietu z Bílska, již se podařilo navzdory velmi špatnému stavu zachránit. Mimořádná památka z jižních Čech bude k poprvé vidění ve středu 10. dubna.

Pieta z Bílska, stav během restaurování. Foto: NGP

 

Tak jako u většiny středověkých děl neexistují u Piety z Bílska přímé doklady o jejím autorovi, dataci, ani o původním kontextu. Řadu indicií však poskytuje její řezbářský rukopis, mimořádná kvalita i dřívější umístění v kostele sv. Jakuba Většího v Bílsku. Zde byla od 18. století v nice barokního bočního oltáře zasvěceného Bolestné Panně Marii, jak dokládají záznamy ve farní pamětnici i snímky z počátku 20. století.

V soupisech památek byla dříve považována za barokní. Roku 1993 byla Pieta zapůjčena do Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, roku 2008 pak do Národní galerie, kde prošla rozsáhlým restaurováním.

Pieta z Bílska, stav po restaurování. Foto: NGP„Bílsko na Strakonicku leží na pomezí jižních a jihozápadních Čech. Oba regiony měly pro dějiny pozdně gotického umění v Čechách mimořádný význam a zachovala se zde řada pozoruhodných děl, které patří mezi divácky nejpřitažlivější i v naší galerijní expozici. Věříme, že se k nim zařadí i Pieta z Bílska, která má rukopisem i kvalitou velmi blízko k nejvýznamnějším anonymům činným v tomto regionu – Mistru Oplakávání Krista ze Žebráka a Mistru Oplakávání Krista ze Zvíkova,“ uvádí kurátorka NGP Štěpánka Chlumská.

„Pieta je nyní po náročném restaurování publiku představena vůbec poprvé. Pietu z Bílska doplňují další díla, upřesňující její původní kontext a autorské připsaní. Návštěvníci se tak na výstavě setkají s díly z dlouhodobé expozice i krátkodobou zápůjčkou další z řezeb spojovaných s Bílskem ze sbírek Alšovy jihočeské galerie Hluboká,“ zdůrazňuje Štěpánka Chlumská.

Komorní výstava představuje nejen současný stav Piety, ale i proces jejího restaurování, který probíhal v restaurátorském ateliéru Národní galerie několik let.

„Zápisy v bílské farní pamětnici dokládají nejen úctu k tamější Bolestné Panně Marii, ale také opakované opravy sochy, poškozované červotočem. Na sklonku 20. století byla řezba už ve zcela havarijním stavu, zpráškovatělé dřevo napadené červotočem místy držela pohromadě pouze vrchní vrstva polychromie. Bez komplexního restaurátorského zásahu by se část řezby zcela rozpadla,“ dodává Štěpánka Chlumská.

K nově představenému dílu sezóny připravuje NGP i doprovodný program, zejména komentované prohlídky ve středeční prodloužené otevírací době. Pieta bude vystavena až do 16. června.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP