Surrealista Václav Pajurek vystavuje v Čertově ocasu


Na Vysočině, v bývalém Mohelském mlýně na levém břehu řeky Jihlavy mezi Mohelnem a Dukovany, je už třináctou sezonu přístupná Galerie Čertův ocas. Jméno má po blízkém říčním meandru, zasvěcena je surrealismu, s „domovským právem“ skupiny Stir a jejích hostů. Kurátorem galerie je malíř, básník a polygraf Lubomír Kerndl.

Václav Pajurek: Barvy starého slibu, akryl a tempera, 2018 výřez. Foto: Jan Dočekal

 

Surrealismus jako životní postoj umělců a způsob jejich vyjadřování ve výtvarné a literární oblasti vznikl v Paříži před sto lety. Jako prvním signifikantním dílem nového hnutí je v uměleckých dějinách zapsaná útlá knížka André Bretona a Philippe Soupaulta s titulem Magnetická pole. Současně je prvním vzorem automatického psaní. Zkomponovali ji před sto lety, v roce 1919. Dovršený věk je výročím, k němuž se surrealističtí tvůrci a jejich příznivci letos zjitřeně hlásí.

Václav Pajurek: Kaňonem ulice se valí měsíční svit, utíkejte, akryl a tempera, 2018. Foto: Jan DočekalStoletí surrealismu dalo podnět ke dvěma aktuálním výstavám ve třech podlažích mlýnské galerie Čertův ocas. První, má titul Tajemná melodie, je přehlídkou děl členů Stir up. V pozadí druhé, s titulem Náš chaos je vynikající a stále se zlepšuje, je ještě jiné výročí, 75. narozeniny kunsthistorika, básníka a malíře Václava Pajurka, duchovního vůdce skupiny Stir up. K jeho poctě rozšířili výstavu v druhém galerijním podlaží členové skupiny.

Pajurek patří ke třetí generaci českých surrealistů. Jeho cesta nadrealistickým myšlením a jeho projevy započala v 60. letech minulého století spoluzaložením brněnské skupiny Lacoste, činné v letech 1964 až 1972. Její členové – Arnošt Budík, Jiří Havlíček, Josef Kremláček a Václav Pajurek se stali v roce 1965 členy mezinárodního sdružení Centre international de l´actualité fantastique et magique se sídlem v Bruselu. V roce 1972 bylo jejich členství zpřetrháno politickými a společenskými změnami, které u nás vyloučily všechny formy svobodné tvůrčí práce i kontakty se západní cizinou.

Pajurek se podílel, pokud to poměry dovolily, na vydávání samizdatového surrealistického sborníku Styx. Jeho nástupcem se stal na přelomu tisíciletí sborník Styxus, emitovaný jako občasník skupinou Stir up v garanci třebíčského vydavatelství Amaprint. Po listopadu 1989 je Pajurek členem ostravsko-pražské Společnosti Karla Teiga a v roce je zakládajícím členem skupiny Stir up.

Václav Pajurek: Fantom koridy, akryl a tempera, 2015. Foto: Jan DočekalV teď vystavených malbách z posledních let uplatnil obě příznačné tendence surrealismu – veristickou i absolutní. V první čerpá z konkrétních představ snového či fantazijního charakteru. V druhé je zpravidla v převaze princip tzv. automatismu, očekávající překvapivé obrazy spíše od náhody. Pajurkovy malby shromážděné pod rozpjatými křídly imaginace nahlížíme jako barevně kultivovaná provedení námětů, jako výpovědi o podivuhodných dějích, jež mají východisko v autorově vnitřním světě, ale především je vnímáme jako manifestaci životního postoje, který je už pět a půl desetiletí signem Pajurkova vztahu k reáliím světa a k možnosti jejich instinktivního vržení na poněkud odtažitou plochu obrazu.

Pajurkovu výstavu, která je autorovou první samostatnou výstavou (!), uvedl kurátor Lubomír Kerndl. S jeho souhlasem uvádím část vernisážového projevu: „Chaos je protipólem racionality a logiky. Zaručuje velkou míru svobody myšlení a vyjadřování… Jak říká stará moudrost, pořádek je pro blbce, chytrý člověk zvládá chaos… Pajurek s oblibou experimentuje s netradičními formáty obrazů. A to nejen na hladkých plochách, ale také na plochách různě zborcených.“

 

Výstavy v Galerii Čertův ocas jsou přístupné do konce července, denně od 9.00 do 11.30 hod, o víkendech také od 14.00 do 16.00 ho

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP