Příliš nafouknutá bublina


Michal Dočekal (vlevo), David Prachař a Ondřej Pavelka při zkoušce nové inscenace Beckettova Čekání na Godota.Činohra Národního divadla na ocet nezůstane

Deník, který sám sebe řadí mezi seriózní média, přinesl hned první novoroční pondělí na čelní straně zprávu s katastrofickým titulkem Činohra Národního divadla je na ocet. Po bližším ohledání čtenář nakonec zjistil, že věc je zcela prostá. V příštím roce by mělo skončit funkční období současného uměleckého šéfa činohry Michala Dočekala (a obdobně se to týká i šéfa baletu Petra Zusky) a zcela v souladu se zákonnými normami by mělo být vyhlášeno interní výběrové řízení na nového principála.

Ředitel Národního divadla Ondřej Černý nehodlal jmenovat nového šéfa „z moci zdeúřední" a jmenoval komisi vedenou rektorem JAMU Václavem Cejpkem, která po zvážení vyzvala několik osobností českého divadelního života k účasti ve výběrovém řízení. Ani jedna z oslovených tuto nabídku neakceptovala. Nejde v žádném případě z jejich strany o ignoraci zlaté kapličky či obavy. Každý z nich by v čele činohry klidně mohl stanout. Jenže všichni vyzvaní jsou jednak ve svých dosavadních postaveních spokojeni a pak drtivá většina divadelní veřejnosti je přesvědčena o tom, že Michal Dočekal je osobou na svém místě.

Dá se bez nadsázky říci, že odmítnutí nabídky není vůbec žádnou tragédií, nýbrž vyjádřením jistého aktu solidarity. Ředitel Černý správně nelenil, v reakci na článek oficiálně pozval Dočekala k pohovoru a výsledkem je zpráva, že dosavadní šéf činohry předstoupí před Radu ND a bude se ucházet o prodloužení svého mandátu na další období. Kdyby se tak nestalo, utekl by vlastně od rozdělaného díla, neboť se mu podařilo naplnit sen o zpětném včlenění Nové scény do hájemství Národního divadla a tudíž získat prostor pro inscenace, které - jak kdysi obrazně řekl ředitel Ondřej Černý - se nehodí k pozlaceným portálům historických budov.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP