Jan Kačer a divadlo v Literárních novinách


 

Beseda_Svět_knih_2018Jednou z novinek, které pro své čtenáře letos připravily Literární noviny, se stala pravidelná osmistránková příloha Divadlo, jejímž editorem je čtenář i spolupracovník Literárek, herec a režisér Jan Kačer (*1936).

 

 

Zúčastnil se rovněž besedy, kterou Literární noviny uspořádaly v rámci Světa knihy Praha 2018 právě ve snaze informovat kulturní veřejnost o existenci dotyčné přílohy a přiblížit její genezi i plány do budoucna. Spolu s ním dorazili do Literární kavárny v pravém křídle Průmyslového paláce i šéfredaktor Literárních novin Petr_BílekPetr Bílek (na fotografii vpravo) a jejich vydavatel Miroslav Pavel.

 

Petr Bílek hned v úvodu přiznal, že byl k vydavatelovu nápadu s divadelní přílohou zprvu skeptický, neboť o psaní o divadle je věnována celá řada periodik. Ta však podle Miroslava Pavla o divadle mnohdy pojednávají stylem příliš akademickým, a proto se rozhodl využít jednak zkušeností a kontaktů nové redaktorky LtN Markéty Čížkové (absolventky Katedry divadelních studií FF MU v Brně) a jednak dlouholeté přízně Jana Kačera, jehož osobní vklad by představoval záruku toho, že se příloha bude lišit od jiných mediálních reflexí divadla. Nakonec se i díky podpoře Nadace Charty 77 – Konta bariéry podařilo projekt zrealizovat a počínaje lednem letošního roku se příloha stala nedílnou součástí tištěného vydání Literárních novin.  

 

Jan_KačerJan Kačer (na fotografii vlevo) si posteskl nad tím, že Literárky nemají více čtenářů (on je prý čte rád), a ocenil možnost spravovat podobnou přílohu, umožňující mu zcela svobodně a na nemalém prostoru psát o divadle, které je neustále předmětem jeho úvah a jehož skryté poklady by chtěl čtenářům pomoci objevovat. Když pak Miroslav Pavel nadhodil, že by nemuselo zůstat jen při divadle, ale obdobnou pozornost by si zasloužily i další oblasti umění (vedle literatury pojednávané v další pravidelné příloze Biblio), kupříkladu film či výtvarné umění, zdálo se, že by si je Jan Kačer rovněž s radostí vzal pod svá křídla – všechno se podle něho stejně propojuje a třeba československá nová vlna byla výjimečná i po stránce výtvarné. Stěžejní ovšem je, aby se takové přílohy dostávaly do povědomí většího okruhu lidí. Editor Divadla na dotaz po čtenářském ohlasu zareagoval s humornou nadsázkou: „Pokud se psalo o nich, tak byli nadšený.“

 

Když Petr Bílek pod dojmem četby vzpomínek divadelní režisérky Lídy Engelové nadnesl téma regionálních divadel a oblastních herců, kterým se dříve věnovala kupříkladu v televizi mnohem větší pozornost (tolik potřebná u divadla coby „trestuhodně pomíjivého fenoménu“), byla to voda na Kačerův mlýn. Rád by prý psal o mimopražských scénách, které jsou mnohdy zajímavější a svobodnější než ty pražské (ostatně on sám působil dlouhá léta kupříkladu v Ostravě) a navíc jich stále přibývá. Stejně tak by chtěl nabízet pohled na divadlo takříkajíc z druhé strany, třeba v podobě reportáží ze zkoušek, a pokračovat v seriálu rozhovorů představujícím jednotlivé divadelní profese (rubrika Za scénou). To ale až po letních divadelních prázdninách...

 

Následující diskuze Petra Bílka s Janem Kačerem se již týkala konkrétních témat spjatých s tuzemským divadelním provozem – debatovalo se o nelehkém poslání dramaturga, povážlivém nedostatku autorů dramatických textů, současných trendech nebo rozpadu tradičních divadelních souborů, které jsou podle Kačera základem divadelnictví („podle mého názoru divadelní svět může vzniknout jenom v partě lidí, která léta společně pracuje“). A také nesmírně křehké, dodal Petr Bílek s poukazem na Dejvické divadlo, kde to začalo velmi zajímavě a teď jsou najednou představení populárních herců, kteří svůj čas dělí ještě mezi filmy a seriály, jaksi matná a přes veškerou snahu jim to přestává fungovat. „Ono se říká, že to je jako v manželství, že to divadlo vydrží sedm let,“ prohlásil Jan Kačer a dodal, že je veliký problém udržet počáteční nadšení při dlouhodobé práci. A tak jen upřímně doufám, že panu Kačerovi jeho zápal pro Literární noviny a jejich přílohu Divadlo vydrží přinejmenším těch sedm let!

 

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP