Inscenace Bolest připomíná spíše čtenou zkoušku


 

Marguerite DurasFrancouzská spisovatelka, dramatička, scenáristka a režisérka s pseudonymem Marguerite Duras (1914–1996) -vlevo na snímku - byla ženou mnoha talentů a bohatých životních zkušeností, z nichž ve své tvorbě hojně čerpala. Literární dílo laureátky Goncourtovy ceny za román Milenec nebo autorky scénáře k oceňovanému filmu Alaina Resnaise Hirošima, má láska je dobře známo i českým čtenářům, a to především zásluhou překladatelky Anny Kareninové. Ta přeložila i její útlou prózu Bolest z roku 1985 (La Douleur, česky 1990), loni zfilmovanou Emmanuelem Finkielem, která se nyní dočkala divadelní adaptace ve Studiu Hrdinů.

 

 

 

Stejnojmenná inscenace zde měla premiéru 29. května a začínající slovenský režisér Ladislav Babuščák (*1985), absolvent oboru fotografie na pražské FAMU,Anita Krausová v inscenaci Bolest svěřil jedinou roli Anitě Krausové (*1985), na snímku vpravo, herečce působící v současné době zejména na divadelní scéně MeetFactory. Autobiografický příběh ženy vyhlížející na konci druhé světové války návrat svého muže z koncentračního tábora, psaný formou deníkových záznamů, nabízí silnou literární výpověď o hlubokém lidském utrpení, pramenícím z trýznivé nejistoty a nejčernějších obav. O utrpení ze strachu o druhého a také z vlastní bezmoci, jevícím se nadto v atmosféře oslav vítězství nad nacismem bezmála nepatřičně.

 

Připomeňme, že Marguerite Duras se v roce 1939 provdala za Roberta Antelma a oba se následně zúčastnili protifašistického odboje pod vedením budoucího francouzského prezidenta Françoise Mitteranda (alias Morlanda). V roce 1944 byla jejich skupina prozrazena, a zatímco Marguerite se podařilo uniknout, Robert byl zatčen gestapem a vězněn v koncentračních táborech, odkud se nakonec vrátil. Již v roce 1947 se však rozvedli a ona si vzala jeho přítele Dionysa Mascola (který se stal otcem autorčina jediného syna). Hrdinka prózy Bolest čeká na zprávy o svém muži Robertovi L., oporou je jí přítel D. Hrdinčin manžel nakonec válku s přispěním D. a Mitteranda-Morlanda přežije, ona je však navzdory dřívější upřímné starosti o Roberta L. rozhodnuta jej opustit a žít s D. – Tolik k případné otázce po míře autobiografičnosti díla, potažmo autenticity vylíčených prožitků.

 

Je nutno podotknout, že výrazně nedějový text, který zachycuje převážně prostřednictvím vnitřního monologu hrdinčiny vypjaté stavy úzkosti, smutku i naděje, přecházející při pohledu na navrátivší se trosku bývalého muže v soucitné zděšení až přemáhaný odpor, nepředstavuje právě snadnou předlohu k divadelnímu zpracování. Avšak způsob, jakým jej uchopili Ladislav Babuščák s dramaturgem Janem Horákem a který lze označit za extrémně minimalistický, vyvolává nemalé rozpaky. Staví totiž diváka – a to i pravidelného návštěvníka Studia Hrdinů, uvyklého lecčemus, co by konzervativnější publikum ocenilo jen stěží – před otázku, má-li ještě co do činění s plnohodnotnou divadelní inscenací.

 

Výsledný tvar totiž připomíná reprodukci seškrtané původní prózy – reprodukci sice nadmíru procítěnou (o kvalitách hereckého výkonu, respektive přednesu Anity Krausové nemůže být sporu), avšak nenabízející dostatečnou přidanou hodnotu ve srovnání třeba s poslechem rozhlasové četby. Osamělá herečka v černých šatech pronášející repliky na betonových schodech (obvyklé hlediště se stává jevištěm) a přecházející v průběhu hodinového představení z naprosté tmy do osvětleného koridoru a zase zpět. Práce se scénou veskrze žádná, role kostymérky spíše pofidérní, hudební složka takřka absentující. Monodrama jistě volá po inscenační uměřenosti, ovšem postavit dobrou třetinu představení pouze na sluchovém vjemu nepokládám za uměřené, ba ani odvážné, nýbrž jen za pohodlné a nemístné i vůči věrným divákům Studia Hrdinů, kteří právě prostřednictvím veřejné sbírky přispěli skoro čtyřmi sty tisíci korun na jeho rekonstrukci.  

 

 

Bolest / Studio Hrdinů

Premiéra: 29. 5. 2018

Autor: Marguerite Duras

Režie: Ladislav Babuščák

Kostýmy: Tereza Hrzánová

Hudba: Natálie Pleváková

Dramaturgie: Jan Horák

Překlad: Anna Kareninová

Adaptace: Jan Horák a Ladislav Babuščák

Pohybová spolupráce: Markéta Vacovská

Asistentka režie: Anna Mášová

Hrají: Anita Krausová

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP