I Smetana má své dny


 

smetanovy dny plzeň logoTři roky strávil Bedřich Smetana, ještě gymnasista, ale už umný klavírista, v Plzni. Tady si 23. ledna 1843 do deníku s mladickým fanfarónstvím zapsal svůj plán být hudebníkem: „Kéž s milostí a pomocí boží jsem jednou v technice Lisztem a v komponování Mozartem!...“ Plzeň se Smetanovi už od roku 1980 odvděčuje festivalem, který nese jeho jméno.

 

Čtěte: Plzeňská filharmonie má dobrý zvuk (rozhovor s ředitelkou Smetanovských dnů - a ředitelkou Plzeňské filharmonie - Lenkou Kavalovou)

Pozvánka k výstavě Riziko loajálnosti : Nakolik bylo výtvarné umění 19. století loajální k politickým autoritám? Jak se projevovala rakouská, německá a česká kulturní identita v umění 19. století?

 

 

Smetanovské dny – letos pětatřicáté, navíc pod hlavičkou „evropského hlavního města kultury“ – nabízejí návštěvníkům pestrou směs žánrů. Hudba v programu hraje pochopitelně prim, ale nechybí výstavy, přednášky, literátská čtení. Navíc, před oficiálním během festivalu se v Plzni už tradičně koná odborné sympozium, které přibližuje rozličné aspekty české kultury „smetanovského“ 19. století. To letošní mělo téma Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století. Ze sympozií tradičně vycházejí sborníky, vydávané nakladatelstvím Academia – kniha s letošními příspěvky bude vydána těsně před zahájením sympozia v roce 2016.

 

Pořadatelem festivalu je již třetím rokem Plzeňská filharmonie. Ujala se toho úkolu po problémech, které se objevily v souvislosti s financováním festivalu v roce 2012. Volba se ukázala být šťastnou, festival se zmátořil, posunul se na mezinárodní úroveň.

 

V zajímavých pořadech a uměleckých projektech se představí významné osobnosti zahraniční i domácí umělecké scény a stejně jako v předchozích letech bude poskytnut prostor i plzeňským umělcům.

 

Až do 29. března nabízí Smetanovské dny bohatý program. Hudební část festivalu zahájila v pondělí Staatskapelle Weimar pod vedením Stefana Solyoma s houslistkou Catherine Manoukian. Posluchači se mohou těšit také například na Janáčkův komorní orchestr, Pražské dechové okteto s Dinisem Schemannem a Petrem Nouzovským, Schemann Klavierduo, ale i na muzikálový večer v podání amerických pěvců Lindsey Falduto a Daniela Foshy. Zazní jazz i lidová hudba. Pořadatelská Plzeňská filharmonie připravila večer věnovaný Mozartovi, Divadlo J. K Tyla do programu přispělo jednou z nejpopulárnějších operet 19. století, Kalmánovou Čardášovou princeznou, i Nedbalovou Polskou krví. Samostatný večer budou mít skladatelé, sdružení kolem Západočeského hudebního centra, ale i mladičcí interpreti ze Základní umělecké školy Bedřicha Smetany.

 

O hudební tečku letošních Smetanovských dnů se postarají Plzeňská filharmonie a Český pěvecký sbor Brno, společným provedením slavnostního oratoria Jakuba Jana Ryby Stabat Mater. Oratorium v Plzni zazní nejen proto, že letos slavíme hned dvojí kulaté výročí skladatele – 250 let od narození a 200 let od úmrtí, ale také proto, že skladba vznikla na popud ředitele kůru v plzeňském chrámu svatého Bartoloměje Františka Křepelky. „… a tak mně pokynul, abych pro Plzeň nějaké oratorium sepsal. Tato práce, ač jsem právě téhož času se svým obyčejným neduhem zápasil, byla v šesti nedělích vykonána. Od toho času, co v muzice píši, i Plzni na vděčnost obětuji. Neb jsem nyní tomuto místu velmi zavázán,“ píše Ryba o svém vztahu k Plzni, která ho také 28. května 1805 prohlásila čestným měšťanem.

 

K tématu sympozia se váží i letošní výstavy Smetanovských dnů. Západočeská galerie připravila do výstavní síně „13“ expozici kopírující název sympozia Riziko loajálnosti? Rakouská, německá a česká kulturní identita v umění 19. století, Západočeské muzeum titul své výstavy jen nepatrně přizpůsobilo dobovému stylu psaní a zacílilo více na Plzeň – Neviditelná loyalita? Rakušané, Němci a Češi v plzeňské kultuře 19. století. Expozice Plzeň loajální aneb Také ženské práce ráčila Gegj Gasnost prohljdnauti ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje se zaměřuje na vztah obyvatelstva Plzně k habsburskému domu dokumentovaný dobovými novinovými a časopiseckými články a příležitostnými tisky vydanými na počest panovnických návštěv města –  v 19. století Habsburkové navštívili Plzeň celkem čtrnáctkrát, z toho desetkrát šlo o návštěvu panovníka. Na výstavě jsou mj. představeny oslavné ódy z pera profesorů Josefa Vojtěcha Sedláčka a Josefa Františka Smetany, premonstrátských kněží působících na plzeňském gymnáziu umístěném v bývalém ženském dominikánském klášteře.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP