Video: Oslava hymny - kapela Guma Guar


 

skupina guma guarZnáte - neznáte skupinu Guma Guar (vlevo na snímku). Proslavila se zejména v roce 2011, kdy si dovolila happening s českou hymnou v prostorách pražského nákupního centra Palladium. Víte – nevíte, že tento objekt je proslaven tím, že zde v bývalých kasárnách napsal v roce 1834 Josef Kajetán Tyl, tehdy furýr (zásobovací a ubytovací poddůstojník) pěšího pluku 28 slova naší hymny Kde domov můj.

 

 

 

 

 

Tehdejší happening na jaře roku 2011 popsal náš kolega Ondřej Mrázek:

Přiznám se, že do té chvíle jsem českou hymnu považoval za ukňouraný, utahaný a dosti nevkusně načinčaný cajdák, jehož dechovkově patetické tóny ve mně evokovaly prkenné pohyby čestné stráže při oficiálních návštěvách politiků nebo davové záchvaty primitivního patriotismu při fotbalových a hokejových zápasech „našich hochů" se lvíčky na prsou. To se ale rázem změnilo v podvečer 8. března, kdy mi oči otevřela a národně mne umgerechnet obrodila umělecká skupina Guma Guar.

Představte si více než stovku lidí různého věku i pohlaví, kterak se nečekaně shluknou ve dvoraně luxusně nevkusného paláce konzumu a zuřivé gestikulaci goril z ochranky navzdory zpívají pěkně sborem českou hymnu. Jednou, dvakrát, třikrát a tak pořád dokola.

Pointou provokativně protestních zpívánek byla skutečnost, že právě v této budově, jejíž nynější podoba se stala žalostným symbolem nekulturnosti Pražanů a jejich pohrdání kulturním dědictví exsrdce Evropy, zveršoval Josef Kajetán Tyl text oné písně, která se stala karmou českých vlastenců.

Cožpak první sloka, tu zná každý, ale když se tváří v tvář rozezlené a vyděšené ochrance rozezněly syté basy, baritony, tenory, alty i sopránky pějící: „tiché duše v těle čilém", nebo „jasná mysl, vznik a zdar a ta síla, vzdoru zmar", začaly hostům místních fast-foodů padat kousky hamburgerů a kuřat z Kentucky z jejich údivem otevřených mastných úst.

Podařený happening, který byl jasnozřivě ukončen jen pár vteřin před příjezdem policie povolané z míry vyvedenými manažery Palladia…

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP