U knihovny s Petrem Bílkem č. 4


 

U knihovny 04 2017Marek Šindelka: Únava materiálu (Odeon 2016)

 

 

Kertész, Kristofová, Kosiński, tato jména vytanou čtenáři v mysli, když se pustí do tohoto textu. Pária vytlačený ze společnosti nadosobními silami putuje světem bez jištění jakoukoli lidskou strukturou a jeho úhlavní snahou je fyzicky zdolat zimu, hlad, žízeň, únavu a nepohodlí. Nakonec se v ďábelské hře nastolí otázka jeho osobní identity, jako by totožnost migranta byla svrchovaným požadavkem nadřazeným jakýmkoli jiným potřebám. Umělecká odpověď na tlak aktuálního problému je u nás činem zatím ojedinělým a nese znaky publicistiky, známky prvorozenosti a pokusnictví. Redukovat komplikovaný problém na fyzické strádání může být apelativní, leč bohužel právě proto se nevyhne výtkám z jednostrannosti. 

 

Zdeněk Pousta: Jaroslav Císař. Astronom a diplomat v Masarykových službách (Vyšehrad 2016)
Edice se sice jmenuje Velké postavy českých dějin, ale už delší dobu se v ní objevují i menší postavy, zjevy spíše doprovodné a vedlejší. Neznamená to ovšem, že jejich monografické pojetí zůstává bez zajímavosti. Naopak. Autorova vytrvalost a důslednost v tomto případě přináší plody nečekané a k minulosti našeho národa dodává leccos, co nepojaly žádné učebnice. Císař (1894–1983) zalidňuje představu o generaci, jež stála u zrodu naší novodobé státnosti, koriguje zaběhanou vizi o solitérní Masarykově misi a užitečně zdůrazňuje roli, kterou v daném okamžiku dějin sehráli Češi a Slováci v americkém exilu. Některé citáty dokumentů mohly být úspornější, ale to lze přičíst autorovu silnému osobnímu angažmá.

 

Claudio Magris: Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře (Barrister & Principal, Triáda 2001)
Od té doby, kdy jsem tuto knihu četl poprvé, dostal její papír žlutou antikvární patinu a předstihl ve stárnutí v mé knihovně třeba Prousta vydaného o mnoho let dříve. Magris byl připomenut české veřejnosti loňským udělením ceny Franze Kafky. Jeho esejistika stará víc než půl století se čte dobře, i když je na ní vidět, že mladý doktorand nahání počet stran své dizertace častým opakováním motivů a doříkáváním myšlenek už jednou v textu traktovaných. Jeho habsburské panorama se dobře hodí jako pozadí k blížícímu se stému výročí našeho odchodu od trůnu. Ale vnucuje se otázka: Lze tak přímočaře spojovat mocenské a politické poměry s tématy a významy literárních děl?

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP