U knihovny s Petrem Bílkem č. 8


U knihovny 08 2017Marc Bennetts: Zničím jim život. Putinova válka s opozicí (Vyšehrad 2017/ překlad Pavel Kolmačka)

 

 

Tomu, kdo se rozhodne sypat písek do soukolí Putinovy moci, tomu se v Rusku nežije dobře, žije se mu mizerně. Mnozí to pochopili a odjeli ze země. V ruské diaspoře však opozičnící netvoří velkou skupinu, k jejich osobnostní charakteristice doma patří neústupnost a všelijak motivované mesiášství. Pocit, že své osobní pohodlí kladou na oltář zářné nebo aspoň lepší budoucnosti své vlasti, je všechny spojuje, i když se jejich politické orientace podobají větrné růžici od bolševismu přes nacionalismus až k fašismu. Britský novinář rozvijí před čtenářem pestře zalidněné pásmo událostí a svým živým, vervním způsobem podání strhne i ty, kteří se o Rusko programově nechtějí zajímat. Tahle země za zrcadlem nepřestává budit úžas.

 

 

Zdeněk Brdek: Obhájce moderního umění. Jindřich Chalupecký v kontextu 30. a 40. let 20. století (Akropolis 2017)
Několik let jsme za mého působení v týdeníku Reflex udržovali finančně při životě Cenu Jindřicha Chalupeckého pro mladé výtvarníky. Zvláštní kolik je příznivců, když to nic nestojí. V případě této publikace se grant z veřejných prostředků našel, takže zpřístupnění kritikových statí z daného období mohla doprovodit Brdkova precizní studie. Chalupecký se v ní nepodobá nehybnému monumentu, před kterým se povinně smeká. Kdyby snad dnešní arbitři korektnosti pokládali vývoj od surrealismu přes Skupinu 42 až k socialistickému umění za příliš pružný, bylo by užitečné připomenout jim roli konkrétních historických okolností, jimž většinou říkáme duch doby. Po druhé světové válce se myslelo jinak než dnes.

 

Bruno Latour: Stopovat a skládat světy s Brunem Latourem. Výbor z textů 1998 – 2013 (Tranzit.cz 2016/ překlad Čestmír Pelikán)
Latour (1947) je francouzský filozof, sociolog, historik a antropolog vědy. Editorkou výboru textů je česká socioložka Tereza Stöckelová. Jedním z ústředních témat autorova přemítání je problém, nakolik je současná věda konstruktem svých tvůrců. Hned na počátku se snaží odpovědět na otázku, jestli věří v realitu. V Úvodu do ekonomické antropologie Gabriela Tardeho zase seznamuje čtenáře s nástinem tak odlišné ekonomie, až se tají dech. Například: „V ekonomii je všechno iracionální, nebo chcete-li všechno je v ekonomii mimoekonomické (v banálním smyslu tohoto slova)..."Mimochodem, víte co znamená zkratka ANT? Jde o teorii aktérů-sítí, jejímž je Latour duchovním otcem. Tahle kniha dá zabrat.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP