U knihovny s Petrem Bílkem č.18


 

U knihovny 18 2017Zdeněk Volf: Před modlitbou přiložím (Protimluv 2017)

 

 


K šedesátinám si autor nadělil sbírku ohlasové poezie. Koketně přímo ve verších nebo v jejich dedikacích natřásá jména svých uměleckých přátel a snaží se tak načrtnout své literární souřadnice. Spíše než samostatným tvůrčím výkonem upoutává známostmi a aluzemi na díla a osudy přátel. Některé verše napovídají, že nepříjemně indiskrétní může být básník, i když mluví jen sám o sobě. „...nerozkvetla-li mi k abrahámovinám/ příliš řitní růže?" Trapno je čtenáři, jako by přistihl souseda na toaletě. Na autenticitě získávají básně ukotvené v rodné krajině Valašska a v okolí Brna, pokud se ovšem nezvrtnou v záznamy z privátní rodové kroniky. Někdy je rozumnější zadržet chuť psát než se svěřit, že se totéž daří s noční ejakulací.

 

Guillaume Apollinaire: Alkoholy (Vyšehrad 2011/ překlad Gustav Francl)
Už celé století se čeští básníci a překladatelé potýkají s Apollinairovou francouzštinou. „Tím starým světem přec jsi znaven nakonec," otevírá překlad Pásma Karel Čapek. „Starého světa máš už věru dost," nabízí Francl. Zde dávám přednost Čapkovu znění. První verš Cestovatele podle Čapka zní: „Otevřte mi ta vrata na něž plačky tluku." Francl překládá: „Otevřte vrata do nichž v pláči buším." Mým uším zní lépe verze druhá. Tak se dají přebírat úchopy, jimiž šli na klasika Holan, Seifert, Hořejší, nebo se podívat na novou Skarlantovu verzi Pásma, kterou otiskly před dvěma lety také Literární noviny. Ale stejně „Sous le pont Mirabeau coule la Seine" bude na věky znít omamněji než „Pod mostem Mirabeau ubíhá Seina".

 

Hans-Georg Gadamer: Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky (Triáda 2010/ překlad David Mik)
Tak tohle mi bude trvat dlouho. Definitivně jsem se do dobrodružství s dědicem (1900–2002) Heideggrovým pustil pod dojmem z četby Zygmunta Baumana. Gadamerovy na milimetr přesné věty jako by rozsvítily světlo a ukázaly temnotu našich dnešních nekonečných debat o vzdělávání. Vzdělání nemá účel, jako jej nemá příroda. Učit se potřebnému a v praxi použitelnému není vzdělávání. Vzdělávání k člověku je tu jediným smyslem, neboť bez vzdělání člověk nevznikne. Vzdělání bez mravní dimenze neexistuje. „Avšak šejdíř, který správně odhaduje slabosti lidí a pro páchání svých podvodů vždy volí nejvhodnější prostředky, přece jen ještě nemá ,zdravý rozum' (v pravém smyslu slova)."

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP