U knihovny s Petrem Bílkem č. 36


 

U knihovny 36 2017Michael Borovička: Praha temná a tajemná (Paseka 2017)

 

 

 

Neturistický průvodce alternativní minulostí města, jak zní podtitul knihy, akcentuje přírodní katastrofy, zločiny, popravy, nevěstince, židovství a zednářství. Autor (1951) sestavil čtivou pragensii, jež nemá ambice podnikat závratné objevy. Spokojuje se reprodukcí reálií již literárně zachycených a nepodniká žádné hlubinné vrty do pramenů. Borovička nabízí víc historek než historie a neláme si s tím hlavu. Naštěstí neduchaří a nekouzlí mystickou atmosféru nad únosnou míru a nepouští se ani do různých magických topografií, které jsou dnes u nás tak oblíbené i u seriózních autorů. Oč víc se publikace hodlá odvracet od turistů, o to víc se nabízí obyvatelům jako roznětka nápadů na neobvyklé víkendové procházení se.

 

Otakar A. Funda: K filosofii náboženství (Karolinum 2017)

Čtu, že obyvatelé třinácti zemí mají podle religionistických výzkumů předsudky vůči ateistům a přisuzují jim větší míru nemorálních činů. O to odvážnější je v průvanu globální iracionality Fundovo houževnaté úsilí o racionálně kritický přístup k náboženství. Jeho bývalí protestantští souputníci patrně jen s obtížemi tráví jeho radikální konstatování, že náboženství je lidský jev. V atmosféře vzrůstající intolerance znějí osvobodivě například věty: „Spor o Boha je spor, který k ničemu nemůže vést a nikomu není nijak prospěšný. Zastánci protilehlých mínění vycházejí z odlišných předpokladů a mají své důvody pro své závěry. Vzájemné přesvědčování je nonsens.“ Aktuálně zní i varování před politickým náboženstvím.

 

Miroslav Černý: Silou psů (Martin Kubík – Perplex 2017)

Z Opavy přišla sličná knížka v podání grafika Jana Gřeška. Černý (1977) do sbírky shrnul gnómická sdělení i rozsáhlejší básně posedlé exotikou cest, divočinou a luštěním dávných písem. Křehké a vratké tkvění v básních se dovolává artéských studní lidské existencialisty a kontaminuje prvky odlehlých kultur i dob v přesvědčení, že „hlubina tvého nitra/ skrývá grál“. Utlumená metaforika uvolňuje místo souřadnému řazení substantiv a vykřesává přesahy ze situačních popisů. Geologické představy si tu podávají ruce s imaginací vznícenou dějinami a básnický subjekt sceluje báseň setrvalým úsilím být celý, být vzkříšen k celosti. Komorní preludia nepřesvědčí napoprvé a možná že někomu se nepoddají vůbec.  

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP