U knihovny s Petrem Bílkem č. 17


Vteřiny duše. Drobná próza české secese. (Odeon 1989)

Unášen plochými vlnami morosních nálad vztáhl jsem ruku k řadám svazků v knihovně a namátkou uchopil namodralou brožuru s hvězdicí světové četby na obálce. Editor Jiří Kudrnáč mi tak s úlisností pouťové kartářky nabídl přes průrvu téměř třiceti let záchrannou emocionální síť, v níž mě se vší estétskou subtilností pohupovali F. X. Šalda, Jiří Karásek, Arnošt Procházka, Petr Kles, Vilém Mrštík, Jos. K. Šlejhar, F. X. Svoboda, Antonín Sova, Luisa Ziková, Karel Hlaváček, Hana Kvapilová, Jan Opolský, Karel Babánek, Viktor Dyk, Edvard Klas, Rudolf Těsnohlídek, Jan z Wojkowicz, Emanuel z Lešehradu, Karel Engelmüller, Karel Kamínek, Otakar Theer, Růžena Svobodová a Miloš Marten. Delikátní sebevyhovění!

 

 

 

 

 

Graham Allison: Osudová past. Spojené státy versus Čína a Thúkýdidovo poučení z dějin. (Prostor 2018/ překlad Martin Pokorný)

Muži, který byl za poslední půlstoletí blízko všeho důležitého, co USA způsobovaly ve světě, tomu se vyplatí naslouchat. Zvláště, když načrtává, jak se budou vyvíjet vztahy mezi supervelmocemi ve 21. věku. Dva a půl tisíce let historie mu slouží jako bezedná studnice analogií, z nichž plyne neblahá zkušenost, že dominující velmoc se zpravidla nevyhnutelně dostává do válečného konfliktu s velmocí deroucí se na špici. Dá se tato zákonitost obejít? Za jakých okolností? Allisonovo pochopení pro čínské zájmy by ve zdejší publicistice zprostředkovávali dnes jen s pokašláváním, do sáňkařských drah jejich myšlení se nevejde. Jde o velkou školu analytického myšlení v politice. Přepadli jsme z něho na periferii.

 

Tom Holland: Dynastie. Vzestup a pád Caesarova rodu. (Dokořán 2018/ překlad Stanislav Pavlíček)

Tento anglický autor (1968) je mi příkladem „pikanterizace historie“, kam zahrnuji velké syntetické spisy o klíčových dějinných epochách, jež čerpají z prací jiných historiků a nabízejí je čtenáři tak trochu v románovém oparu. Krvavě a spermaticky nasákavý Řím v prvním století před Kristem a po Kristu, to je jeviště, jež v rozechvělých a vzrušených rukách nabízeli už Caesar, Cicero, Tacitus, Suetonius, Plútarchos, Jesephus Flavius a z něj a po něm v nové době třeba Feuchtwanger v Židovské válce nebo Graves v Já, Claudius, o tisícovkách dalších historických románů ani nemluvě. Takže co s touto dynastickou repeticí? Opakování je matka moudrosti a zapomínání je rychlejší, než si myslíte. Fitness pro historické povědomí.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP