U knihovny s Petrem Bílkem č. 16


Pokud jste si všimli, že produkce některých nakladatelství podléhá v této rubrice hodnocení častěji než jiných, chtěl bych upozornit, že to není až tak výsledek mých osobních preferencí, jako spíše následek toho, jaké recenzní výtisky do redakce přicházejí.

Emanuele Ottolenghi: Autodafé. Evropa, Židé a antisemitismus (Academia 2012/ přeložila Lenka Kovaříková)

Kniha má štěstí, že vstupuje do situace zkypřené básní Güntera Grasse Co se tu říci musí. Italský autor konstatuje vzrůstající množství projevů antisemitismu v Evropě na počátku třetího tisíciletí a za nový a oživující motiv této skutečnosti označuje kritický postoj samotných Židů ke Státu Izrael vyvolaný zejména hnutím tzv. postsionismu. Jeho jádrem je revize oficiálních izraelských dějin zejména vzhledem k násilné povaze vzniku státu v roce 1948. Kdo se prodere výrazně redundantním rozkladem, bude mít o čem přemýšlet.

Péter Farkas: Kreatura

(dybbuk 2012/ přeložila Anna Valentová)

Třem formám lidské deprivace – hlad, samota, strach – odpovídají tři části prózy maďarského beletristy. Jako obsedantní temné halucinace působí evokace reálných historických situací, z nichž ovšem ke čtenáři dolehne jen lyrický opar. Jde o supa číhajícího na smrt vyhladovělého súdánského dítěte, o sebevraždu básníka Paula Celana a zatčení Hörderlina. Bez tohoto klíče, uvedeného pouze na záložce, byste však obsah neodemkli. Absolutní temnota.

Julio Llamazares: Žlutý déšť

(dybbuk 2012/ přeložil Jan Machej)

Próza o zániku vesnic v pyrenejských horách vyšla v Barceloně před čtyřiadvaceti lety a klidně by mohla nést hemingwayovský podtitul Stařec a samota. „Když zemřela Sabina, nešel jsem to povědět kameni, ale jednomu stromu v zahradě." Virtuózní meditace o vklíněnosti člověka do přírody a mezi zvířata. Když mne přesvědčí ucelenost, soběstačnost a zákonitost světa vytvořeného fikcí, je to znamení, že jsem potkal velkého autora. Stalo se.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP