Literární vyhlídky (10. až 16. června)


Nadcházející týden nabídne řadu autorských čtení, knižních křtů i zajímavých literárních setkání – třeba s překladateli z finštiny nebo s předním kosovským spisovatelem. A pokud to nemáte daleko do slovenské metropole, určitě si nenechte ujít další ročník Bratislavského knižního festivalu BRaK. Na závěr připojujeme několik (audio)knižních tipů, mezi nimiž nechybí očekávané české vydání Houellebecqova románu Serotonin.

Koláž: Petr Nagy

 

POZVÁNKY

11. 6.

Praha / Od 17 hodin proběhne v Ústavu pro českou literaturu AV ČR diskuzní večer pořádaný Českým literárním centrem na téma „Jak psát dějiny české literatury?“. V červnu pobývá v Praze jako rezidentka ČLC chorvatská bohemistka a překladatelka Katica Ivanković, která se zde chce soustředit na dokončení svého dvoudílného knižního projektu Dějiny novější české literatury (Povijest novije češke književnosti). Ten představí právě dotyčného večera na půdě ÚČL – následovat bude diskuze s Pavlem Janouškem, mimo jiné autorem čtyřdílných Dějin české literatury 1945–1989 (Academia, 2007–2008) a Daliborem Dobiášem, odborníkem na dějiny české literatury 19. století.

Praha / V 18.30 začne ve Francouzském institutu v Praze literární večer s Barborou Zavadilovou, nazvaný „Josef Šíma: Cesta k vysoké hře“, kde si budete moci obohatit své dojmy z výstavy věnované malíři a básníku Josefu Šímovi v Národní galerii Praha. Číst z vybraných textů básníků a umělců Grand Jeu bude Barbora Zavadilová, členka literární skupiny Bezejmenná generace.

Praha / Od 19 hodin se v kavárně Hlína v Kampusu Hybernská uskuteční literární happening českých LGBT autorů Queelení, který představí současnou českou queer literaturu napříč generacemi. Číst budou mj. písničkář, spisovatel a básník Mike Perry, básník, spisovatel a výtvarník Kamil Marcel Hodáček, básník, fejetonista a textař Pavel Buňata a další.

Praha / V 19 hodin nabídne Kavárna Liberál Finský poetický večer s překladateli. Finská poezie je pro českého čtenáře stále terra incognita. Poslední dobou máme ale stále více možností seznamovat se s ní především v literárních časopisech. Na katedře finštiny na FF UK pak aktuálně probíhá projekt, jehož výstupem bude průřezová antologie mapující finskou lyriku od lidové slovesnosti do konce 20. století. Během večera zazní některé texty z plánované antologie, které do češtiny převedli studenti finštiny pod vedením překladatele Michala Švece. Tato část bude věnována zejména textům vzniklým koncem 19. a v první polovině 20. století. Modernější poezii (například básně Mirky Rekoly, Rista Ahtiho a dalších) pak uvede ve svých překladech v druhé půli večera básnířka a překladatelka Jitka Hanušová.

 

12. 6.

Ústí nad Labem / Od 17 hodin proběhne v Café Novel v rámci projektu Spisovatelé do knihoven autorské čtení Michala Maršálka a beseda s tímto autorem. Lékař, básník a esejista Michal Maršálek je zároveň autorem nebo spoluautorem několika odborných knih z oblasti psychiatrie a emeritním primářem Psychiatrické nemocnice Bohnice. V pražském vydavatelství Dauphin vydal devět básnických sbírek, z nich nejnovější nese název Červený otazník (2017). Za sbírku Černá bere (2014) byl nominován na cenu Magnesia Litera.

Praha / V 19.30 bude v kavárně Fra uveden román současného kosovského prozaika a básníka Aga Apolloniho s názvem Vytí vlka, vlka vytí (přel. Orkida Backus Borshi, nakladatelství Plus) za účasti autora a překladatelky, moderuje Jitka Hanušová. Nevšední autobiografická alegorie je inspirována Dantovým Peklem a autor v ní nešetří nikoho, tím spíše ne sebe. Současné Kosovo, mladý stát ne-stát, zde vyvstává jako topos, v němž se sváří přepjatá vlastenecká hrdost, národnostní a náboženská roztříštěnost, celková neukotvenost, ale i jistá exotická divokost. Vlk samotář – tak trochu zatracenec, tak trochu punker – na své symbolické pouti peklem poodkrývá, co se autorovu alter egu honí hlavou. Naráží při tom na otázky sociální a politické bezmoci současného Balkánu, na rozklad vzdělávacího systému, rostoucí náboženský extremismus či mytizaci historie. Tato témata prokládá velmi otevřeným líčením milostných a sexuálních vztahů v různých stupních marnosti.

Praha / Od 20 hodin proběhne v Café Kampus pražský křest debutové sbírky Ondřeje Hrabala Nezkoušej se usmát (JT's nakladatelství). Autor momentálně studuje Creative Writing na University of East Anglia, jinak je studentem filozofie a anglistiky na UP v Olomouci. Věnuje se poezii, slam poetry, příležitostně próze. Je organizátorem kulturních akcí (literární festival Inverze, literární program na Letní filmové škole Uherské Hradiště apod.), mimo to se živí slamem, copywritingem a jako editor. Je ředitelem nakladatelství Nugis Finem Publishing. V roce 2018 se stal mistrem České republiky ve slam poetry. V průběhu večera dále Tomáš Čada představí nedávno vydanou sbírku Vše o lásce a Jan Těsnohlídek přečte něco ze své tvorby.

Praha / Ve 20 hodin bude Studio Hrdinů hostit akci s názvem Deset let Škrábanice. Zvláštní útvar na pomezí hudby a poezie jako by sledoval vznik rukopisu od prvních zběžně naškrábaných náčrtků až k souvislému textu. Hudebníka Michala Rataje a básníka Jaromíra Typlta přijdou k 10. výročí společného „škrábání“ (poprvé veřejně zaznělo 17. června 2009) podpořit další performeři: Pavel Novotný, Miroslav Tóth a Jan Trojan.

 

13. 6.

Praha / V 17 hodin zavítá do Klementina (Národní knihovna ČR) spisovatelka Jindra Tichá, aby zde představila svou knihu Přirozená linie ženského těla (2. vydání, nakladatelství Akropolis). V osudech žen tří generací autorka sleduje proměny života u nás, jak se promítají nejen do širokých společenských souvislostí, ale i do nejintimnějšího mikrosvěta každého z nás. Čtenáři se zde setkají především s autorčinou babičkou Annou, jednou z mála někdejších podnikatelek, která na sklonku první světové války a zejména v nově vzniklém Československu vybudovala v Bratislavě úspěšný módní salon, inspirovaný proslulými návrháři a slavnými módními domy v Paříži, Římě či Vídni. Příběh její dcery pak rozkrývá situace, jež nastaly v důsledku obsazení Čech Hitlerem a zrodem Slovenského štátu. Další rovina románu přibližuje život v soudobých Čechách.

Praha / Od 18 hodin se v sídle nakladatelství Meander uskuteční křest knihy pro děti Babky (nakladatelství Meander) z pera herečky, zpěvačky a režisérky Marky Míkové, která je určena ke společnému čtení babiček i dědečků s jejich vnoučaty. Vtipnými ilustracemi ji dotvořila výtvarnice ještě školou povinná, talentovaná Kristina Fingerlandová. V rámci křtu knihy proběhne i malé hudební vystoupení Marky Míkové.

Pardubice / V 18 hodin zavítá do Krajské knihovny v Pardubicích v rámci projektu Spisovatelé do knihoven básník, překladatel a literární publicista Ondřej Hanus. Vystudoval bohemistiku a překladatelství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, byl redaktorem a šéfredaktorem časopisu Psí víno, vydal básnické sbírky Stínohrad (2008), Výjevy (2013) – za tu obdržel Cenu Jiřího Ortena 2014 – a v roce 2017 Volné verše, které mu vynesly nominaci na Magnesii Literu 2018.

Brno / Od 18.30 proběhne v sídle nakladatelství Host křest básnické sbírky Tekuté zrcadlo, která se stala 100. svazkem hostovské Edice poesie a jejímž autorem je Jiří Štěpán, jeden ze žánrových redaktorů nakladatelství, specializující se na sci-fi a fantasy. Intimní zkušenost je zde konfrontována se „světem venku“, autor poctivě hledá definice nejen pro své já, ale i pro svůj druh, znovu zkoumá situaci člověka ve společnosti i v přírodě, všímá si věčného sváru civilizované, spirituální bytosti se „zvířetem“ v nás. Opakovaným motivem se zde stává hudba, šířeji zvuk, bazální projev lidské přítomnosti. Je to poezie dynamická, orchestrální, v níž na sebe reagují (a vzájemně polemizují) zdánlivě nesouvisející pasáže, jež ponoukají především k vnímání celku sbírky.

 

14. 6.

Ve dnech 14. až 16. června se bude konat již 6. ročník Bratislavského knižního festivalu BRaK, nově v prostorách bývalé chemické průmyslovky Nová Cvernovka. Tématem letošního ročníku je Melancholie a zemí, na kterou bude festival zaměřen, se stane Maďarsko. Chybět nebudou nakladatelé z Čech a čeští autoři a autorky figurují i mezi hosty – například Petr Borkovec, Vojtěch Matocha, Marek Šindelka či Radka Denemarková. Další informace naleznete na webu akce

Praha / V 17 hodin se v Knihovně Václava Havla uskuteční křest knihy Hany Lamkové Hledání domova (nakladatelství Academia). Pohnutá životní pouť manželů Ady a Jiřího Krupičkových trvala bezmála sto let a byla neobyčejně barvitá. Vedla napříč bouřlivým 20. stoletím přes jižní přímoří tehdejšího Rakouska-Uherska do Prahy, Brna, Posázaví, z jáchymovského a dalších komunistických koncentráků až do kanadského Edmontonu. Jiří, filolog a přírodovědec, byl středoškolským učitelem, muklem, spisovatelem, vědcem a ke konci života se dočkal mnoha ocenění. Jeho knihu Renesance rozumu kdysi zvolil Václav Havel jako knihu roku. Ada, ač prožila téměř celý život v domácnosti, neměla život o nic všednější a hledání domova, pro mnohé v 20. století tak typické, je provázelo celý život. Knihu napsala Hana Lamková, rodinná přítelkyně Ady a Jiřího, jež měla dle vlastních slov s nimi „společné století“. Na křtu bude přítomna Irena Blodgett, členka rodiny, jejíž osudy jsou popsány v knize. Ukázky přečte autorka Hana Lamková, knihu pokřtí Jiří Grygar. Setkání moderuje Irena Tatíčková.

 

15. 6.

Liberec / Od 19 hodin proběhne v Kině Varšava liberecký křest románu Štěpána Kučery Projekt Gilgameš (nakladatelství Druhé město) – ukázka ZDE –, spojený s koncertem kytaristy Karla Pazdery. Autor se v knize s nadsázkou, nikoli však nevážně, dotýká smyslu vyprávění příběhů, lidského života i odvěké touhy po nesmrtelnosti. Žánr sci-fi se tu protíná s historickým, bájným vyprávěním. Hlavním hrdinou je převozník Uršanábi, lodivod z pradávného eposu, obdařený nesmrtelností namísto krále Gilgameše. Uršanábi proplouvá světovými moři do našich dnů, a dokonce i do blízké budoucnosti. Během svého putování potkává historické i literární postavy, například Kryštofa Kolumba či doktora Moreaua, a pokouší se vykonat pro lidstvo něco dobrého. Do jeho příběhu vstupuje rozhovor „robopsychologa“ se superinteligentním počítačem, jehož úkolem je najít smysl lidské existence. Superpočítač však nenabízí žádnou exaktní operaci, ale… vyprávění o převozníkovi Uršanábim. – Recenzi knihy od Marka Tomana si můžete přečíst v aktuálním červnovém Bibliu, příloze Literárních novin 6/2019.

 

NOVÉ (AUDIO)KNIHY

Netrpělivě vyhlížený nový román francouzského spisovatele Michela Houellebecqa Serotonin (přeložil Alan Beguivin, nakladatelství Odeon) je životním bilancováním šestačtyřicátníka, který vzpomíná na své bývalé lásky. Nepřekvapí, že tu jsou naturalistické popisy sexuálních aktů, ale zároveň i lyrické, melancholické úvahy nad vztahy obecně, nad pojmem láska, přitažlivost apod. Ve druhé půlce románu vypravěč zjišťuje, že nemůže žít bez Camille, jedné z milenek, a výčitky i sebelítost ho pohání k něčemu, co vypadá jako stalking. Vypravěč se propadá do deprese a hledá útěchu ve víře nebo antidepresivech. „Bůh je průměrný scenárista,“ poznamenává a je jasné, pro co se rozhodl.

Dentista Tannenbaum si otevřel řeznictví, fotograf Agapito ukradl zebru, profesor Leon emigroval na rogale do Broumova a v Bieltexu se zjevila Matička přesvatá… Povídky Huberta Klimka-Dobrzanieckého z knihy Blázen (přeložil Jiří Červenka, nakladatelství Větrné mlýny) vyprávějí o lidech z dolnoslezského města Bielawa, z kraje při polsko-českých hranicích, kde bylo tak snadné stát se bláznem. Po staletí tu nežili Poláci, Češi ani Němci, ale Naši a mluvilo se „po naszym“. Dvacáté století však staré pořádky postavilo na hlavu. Češi se uzavřeli na druhé straně hor, místo odsunutých Němců přišli Poláci z východu, Ukrajinci i Řekové a snažili se po svém přežívat v podmínkách reálného socialismu. Sám autor, rodák a jeden z těch smutných bláznů, jako by psal kroniku tohoto koutu Slezska, své „Slezské písně“ naruby.

Na tom nesejde (přeložil Ladislav Nagy, nakladatelství Argo) je název prvního svazku pětidílné, částečně autobiografické série románů o Patricku Melroseovi, která vznikala v rozmezí let 1992 a 2011 a podle níž byla natočena televizní minisérie nazvaná podle hlavního hrdiny, jehož zde ztvárnil Benedict Cumberbatch. Edward St Aubyn je díky ní považován za předního současného britského spisovatele. První díl, popisující události jednoho jediného dne, nás zavádí na provensálský venkov k městečku Lacoste, do domu patřícímu Eleanor a Davidu Melroseovým, kteří sezvali na večeři své anglické přátele: módního filozofa Victora, jeho partnerku Anne, rodinného přítele Nicholase, vyhlášeného boháče a snoba, a jeho mladou přítelkyni Bridget. Než se však všichni sejdou u stolu, provede David svému pětiletému synovi Patrickovi pár nehorázností, z nichž jedna ho poznamená na celý život.

Souborné vydání tří knih výtvarnice a básnířky Naděždy Plíškové pod názvem Plíšková v krabici (nakladatelství Torst) představuje literární tvorbu vznikající od konce padesátých let až do deváté dekády 20. století. Sbírka Plíšková podle abecedy přináší lyrické, sebereflexivní a dialogické texty o partnerských vztazích a osobní krizi. Autorčina druhá kniha Hospodská romantika obsahuje básně a prózy stylizované jako odposlechnuté monology a promluvy v restauračních nebo léčebných zařízeních a psané originální variantou obecné češtiny. Verše vznikající od počátku devadesátých let a shrnuté do svazku Plíšková sobě navazují na poetiku první sbírky a rozšiřují autorčin rejstřík o literární reminiscence a o témata úzkostně pociťované identity, mateřství a ztrácené milostné intimity. Texty všech sbírek byly k vydání připraveny podle původních rukopisů a doplněny o básně či prózy dosud nepublikované.

Oceňovaný italský filmový režisér a scenárista Paolo Sorrentino ve svém románovém debutu Všichni mají pravdu (přeložila Alice Flemrová, nakladatelství Dybbuk) prostřednictvím hlavního hrdiny, popového zpěváka Tonyho Pagody, otevřeně mluví o Neapoli svého dětství i o té dnešní, o propletenci bohémského života, mafie a drog. Těžištěm románu je líčení jedné nekonečné kokainem posněžené neapolské neděle roku 1980, kdy jsou všichni už pár dní „tak nějak zlejší“; v Tonyho vzpomínkách se ale vracíme i do minulosti, do poválečné bídy a na počátek ekonomického zázraku, do časů, kdy ho tížilo panictví a kdy netušil, že svědomí člověka tíží mnohem víc. Po stovkách erotických dobrodružství a horách vyšňupaného koksu se Tony, stále otřískanější životem, ke kterému je přesto přisátý „jako polyp na útesu“, kotrmelci i pomalými obloučky „došmejká“ až do nezářné budoucnosti, do našeho nového tisíciletí charakterizovaného všeobecným úpadkem a „slovní anorexií“, která pro takového pyrotechnika bujících adjektiv a překvapivých metafor, jakým je Tony Pagoda, znamená smrt kultury a degeneraci společnosti.

V podobě audioknihy vychází román Petra Stančíka z roku 2016 Andělí vejce (vydavatelství AudioBerg), který se odehrává v kulisách první poloviny 20. století. Hlavní hrdina Augustin Hnát se narodil zásluhou mořské panny. Jeho matka běhá po lese se srnami, otec mu vybral za kmotra obecního blázna. Místo hlavy má vejce, z něhož se líhnou andělé prapodivných nápadů. Asi by prožil nudný život, nebýt přátelství se strašidlem, vynálezu nekonečnítka, sibiřské anabáze, zničující lásky k mušli, dvou světových válek a jednoho vojenského zběha. Děj směřuje k tragickému rozuzlení, kde končí veškerý humor. Nahrávku o délce 6 hodin 26 minut načetl Lukáš Hlavica pod vedením režiséra Dimitrije Dudíka.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP