Literární vyhlídky (24. až 30. června)


Závěrečný červnový týden se ponese ve znamení začínajících (nejen) literárních festivalů – doslova za dveřmi jsou nové ročníky pražského projektu Knihovna na vlnách, Šrámkovy Sobotky a také Měsíce autorského čtení (na ten vás pozveme prostřednictvím rozhovoru s rumunskou spisovatelkou Ioanou Nicolaieovou v červencovém Bibliu, které vychází v Literárních novinách 7/2019 již tento čtvrtek). Připravili jsme pro vás také další debatu nad Knihou měsíce (která bude stejně jako tyto Literární vyhlídky poslední před letní pauzou), věnovanou tentokrát novému románu Davida Zábranského.

Koláž: Petr Nagy

 

POZVÁNKY

24. 6.

Praha / Od 19 hodin nabídne Viniční altán Grébovka v Havlíčkových sadech večer současné autorské poezie, kde svou tvorbu představí Robert Wudy, autor sbírky Nové pověsti (2018) pracující v Knihovně na Vinohradech, Eliška Kremlová, autorka sbírky Za klíční kostí (2018) figurující mimo jiné v ročenkách Nejlepší české básně (2013 a 2018), a Nikolaj Ivaskiv, publikující dosud časopisecky a zajímající se o téma náboženské zkušenosti a lidského vědomí.

25. 6.

Olomouc / V úterý 25. června se na půdě katedry bohemistiky FF UP uskuteční další ročník literárního semináře Cenová bilance. Diskutovat se bude o dílech oceněných i neoceněných v roce 2019 i o významu literárních cen obecně. Se svými příspěvky zde vystoupí mj. Jakub Vaníček (Několik poznámek ke kritickému zhodnocení Hodin z olova R. Denemarkové), Lubomír Machala (Podivné ocenění – nad Teorií podivnosti Pavly Horákové, oceněné Literou za prózu) nebo Petr Hrtánek (Literární cena pod palbou – ke kritické reflexi letošní Magnesie Litery).

Praha / Od 19 hodin proběhne v Knihovně Václava Havla večer věnovaný knize Říše letního měsíce (Argo 2019) amerického spisovatele S. C. Gwynn, která je strhujícím vylíčením vzestupu a zničení Komančů, nejmocnějšího indiánského kmene v dějinách. Dílo, na domácí půdě hojně recenzované a bouřlivě přijaté americkou veřejností, nabízí napínavé vyprávění o souboji vládců Velkých plání s dobyvačnou bílou civilizací a objektivní historický přístup k tomuto složitému a citlivému tématu. Debatovat o knize budou Milan Gelnar, ředitel nakladatelství Argo, Miroslav Černý z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, redaktor a překladatel Martin Svoboda a etnolog a spisovatel Mnislav Zelený – Atapana. Moderuje a ukázky z knihy čte Jáchym Topol.

Praha / V 19 hodin se v Zasekáváku uskuteční Druhý Literární Zasekávák. Po prvním večeru, který byl pánskou záležitostí, nabídne tentokrát čtení tří básnířek, které jsou spojeny s časopisem H_aluze, ale především každá z nich představuje výrazný hlas v současné české poezii. Janele z Liků, Alice Prajzentová a Eliška Kremlová budou číst ze svých starších, ale též zcela nových textů.

Praha / Od 20 hodin se v Indigo Ale Baru uskuteční křest sbírky Tima Postovita Magistrála (Pointa 2019), která reflektuje zkušenosti autora, absurditu hodnot, politické a světové dění, nenasytnost velkoměst a lyrickou sílu dálek. Pozvání dále přijali tvůrce předmluvy sbírky Dr. Filipitch, básník a mistr republiky ve slam poetry za rok 2017, básník a slamer Anatol Svahilec, básník a aktivista Zombák či básník a perfomer Štěpán Plíva.

Praha / Ve 20 hodin začne v kavárně Fra pod názvem „O básnířce, které páchlo z pusy, a jiné postřehy z literárního života“ závěrečný večer sezony – setkání autorů s autory, překladatelů s překladateli a čtenářů se sebou samými. O ukázky ze své tvorby se podělí S. d. Ch., Marie Iljašenko, Emil Hakl nebo Petr Borkovec.

26. 6.

Praha / Od 18 hodin se bude v prostoru naučné literatury /vedle časopisů/ ústřední pobočky Městské knihovny v Praze (Mariánské nám. 98/1) konat další z cyklu debat Literárních novin nad vybranými knižními tituly. Tentokrát půjde o nový román Davida Zábranského Logoz aneb Robert Holm, marketér dánský (Větrné mlýny 2019), o kterém bude šéfredaktor LtN Petr Bílek diskutovat s literárním kritikem a publicistou Jiřím Peňásem. Facebookovou stránku akce najdete ZDE.

27. 6.

Praha / V 18 hodin nabídne Knihkupectví Přístav u příležitosti oslav druhého roku své existence autorské čtení Ivany Myškové.

Praha / Od 19.30 začne na palubě (A)VOID Floating Gallery další ročník festivalu Knihovna na vlnách (26. 6. až 17. 7., celý program naleznete ZDE). Jako první se zde představí Jakub Szántó, válečný zpravodaj a autor knihy Za oponou války (Argo 2018), za kterou letos získal cenu Magnesia Litera. Barvitým jazykem v ní zprostředkovává pozadí dějinných událostí pohledem očitého svědka. Zároveň poodhaluje a demytizuje práci žurnalistů uprostřed pohnutých situací a nepředvídatelného vývoje.

29. 6.

Mezi 29. červnem a 6. červencem proběhne 63. ročník Šrámkovy Sobotky pod heslem Na scénu!, tématem letošního ročníku se totiž stal dialog mezi textem a divadlem. Těšit se můžete na přednášky o divadle a jeho roli ve společnosti, přijede například profesorka Eva Stehlíková. Novým dramaturgem bloku autorských čtení je Ondřej Macura, připravené jsou také poslechové pořady ve spolupráci s Českým rozhlasem Vltava. Večer se můžete těšit na Racka, divadelní představení Divadlo Kampa, které bude tlumočené do znakového jazyka. Nabídnou také svéráznou recitaci Petra Váši, ve čtvrtek 4. července přijede zahrát kapela W.W.W. a speciální novinkou budou čtyři scénická čtení připravené přímo na míru Šrámkově Sobotce – v soboteckém plenéru se představí Divadlo D21 a Divadlo X10, A studio Rubín a OLDstars, uveden bude dokonce jeden původní překlad současné německé hry. Další informace najdete na webu www.sramkovasobotka.cz.

 

NOVÉ (AUDIO)KNIHY

Čtvrtý svazek Kritické hybridní edice, vydávané nakladatelstvím Akropolis ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR a Památníkem národního písemnictví, přináší nové vědecké a čtenářské vydání básně Máj Karla Hynka Máchy (1810–1836). Od své první publikace (1836) se Máj objevil ve stovkách vydání včetně mnoha překladů. Přítomná edice ale téměř po šedesáti letech nabízí vydání, jež vychází z komplexního zpracování všech dochovaných pramenů a revize dosavadních edičních řešení. Opírá se především o důkladný písmoznalecký, chemický a textologický průzkum jediného dochovaného úplného rukopisu Máje, který předcházející generace editorů neměly k dispozici v originále. Tento průzkum usiloval o prověření Máchova autorství a následně o stanovení jeho pozice mezi ostatními prameny. Vědecká digitální edice na přílohovém DVD přináší nové faksimile jak tohoto rukopisu, tak i všech dalších relevantních textových pramenů (například tzv. Náčrtu Máje či prvního tištěného vydání). Tyto prameny digitální vědecká edice dále nabízí v jejich transkribované podobě (rukopisy) a diplomatickém znění (tištěné texty). Na základě nového komplexního ověření všech pramenů a textové historie edice ustavuje nové vědecké komentované znění Máchova Máje. Mimo ně DVD obsahuje podstatně revidovaný soupis všech tištěných vydání této básně. Přítomné knižní vydání pak prezentuje text Máje ve čtenářském znění, jež bylo pravopisně aktualizováno při zachování všech osobitých jevů autorova jazyka. Součástí knižního vydání, opatřeného stručným úvodem a jazykovými a věcnými vysvětlivkami, je ediční komentář, který přináší podrobné informace o všech pramenech Máje, o vzniku básně a historii jejího vydávání od roku 1836 do současnosti.

Jako audiokniha (ve formátu MP3 určeném pouze ke stažení) vychází próza Ve jménu Otce (i Syna) od maltského prozaika, překladatele a básníka Immanuela Mifsuda, který za tuto svou autobiografickou prózu získal Cenu Evropské unie za literaturu za rok 2011. Zmrzačený veterán druhé světové války přichází s nejmladším synem na matčin hrob. Syn si znenadání povšimne, že otci kane po tváři slza, a svět se mu obrátí vzhůru nohama. Náhle si uvědomí, že ani vojáci nejsou ukuti z oceli – že i oni pláčou. Ve jménu Otce (i Syna) je ladné a harmonické prozaické dílo s občasnými záblesky poezie, prostoupené odkazy na deník autorova otce z období války. Na pozadí synovského zamyšlení nad mužností se v něm vypravěč pokouší rozkrýt, co je pravda a co mýtus. Knihu přeloženou Barborou Lyčkovou pro nakladatelství Větrné mlýny, kde původně vyšla i v tištěné podobě, načetl Vladimír Hauser.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP