Definitivní vydání Máchova Máje vychází z rukopisu, který desetiletí nebyl k dispozici


Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis, vydal kritickou ověřenou verzi Máchova Máje. Kromě edičních komentářů obsahuje také DVD s obrazovými a textovými materiály včetně kompletního autorského rukopisu či databáze všech českých i překladových vydání.

Portrét Karla Hynka Máchy od Jana Vilímka (výřez)

 

Od své první publikace (1836) se Máj objevil ve stovkách vydání včetně mnoha překladů. Přítomná edice ale téměř po šedesáti letech nabízí vydání, jež vychází z komplexního zpracování všech dochovaných pramenů a revize dosavadních edičních řešení. Opírá se především o důkladný průzkum jediného dochovaného úplného rukopisu Máje.

„Na počátku nové vydavatelské iniciativy byla možnost po mnoha desetiletích prozkoumat a reprodukovat rukopis Máje. Ten je trvale v soukromém majetku, předchozí generace máchovských badatelů ho neměly k dispozici, a proto nemohly důkladně ověřit jeho autorství. Odborníci nyní k jeho prověření použili písmoznalecký a chemický výzkum, na nějž navázal detailní průzkum znění zapsaného textu včetně škrtů a revize historie tohoto významného literárního díla,“ napsali na webu Akademie věd Milan Pohl z Odboru mediální komunikace Kanceláře AV ČR a Olga Sedílková z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Průzkum usiloval o prověření Máchova autorství a následně o stanovení jeho pozice mezi ostatními prameny. Výsledným obsahem knižního vydání je text, jež byl pravopisně aktualizován při zachování všech osobitých jevů autorova jazyka a který doprovází důkladný poznámkový aparát zaměřený na dnešního čtenáře. Přináší také kvalitní faksimile rukopisu, který byl poprvé a naposledy z originálu reprodukován v roce 1916, a digitální kopie dalších důležitých pramenů (například takzvaného Náčrtu Máje či prvního tištěného vydání), ale také nově pořízené přepisy těchto pramenů.

Součástí digitální aplikace je též aktualizovaná databáze dosavadních tištěných vydání Máje, zahrnující nyní takřka 400 položek včetně překladů Máje do více než dvaceti cizích jazyků. Další dokumentace k historii vzniku Máje, osudům básníka a údaje o další vydavatelské historii jsou přehledně soustředěny na časové ose,“ uvedli Milan Pohl a Olga Sedílková.

Máj vychází z Kritické hybridní edici nakladatelství Akropolis, která se zaměřuje na vydávání novočeské literatury v kriticky ověřené verzi doplněné o vědeckou elektronickou edici na přiloženém DVD. Kromě Máje v ní vyšly Slezské písně Petra Bezruče či kompletní dílo Františka Gellnera a Karla Hlaváčka. Milovníci klasické české literatury se do budoucna mohou těšit na podobně definitivní vydání Erbenovy Kytice.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP