Jaromír Zelenka: Překlady


 

zelenka obalBásnické překlady Jaromíra Zelenky tvoří sice nerozsáhlý, nicméně pozoruhodně soustředěný celek. Vznikaly převážně v devadesátých letech a jsou pendantem k Zelenkovu vlastnímu básnickému dílu.

 

 

Edice obsahuje jednačtyřicet básní a uvádí překlady děl Johanna Wolfganga von Goetha, Justina Kernera, Friedricha Rückerta, Georga Trakla, Huga von Hofmannsthala a Rainera Marii Rilka. Těžiště pak tvoří šestadvacet překladů básní Hermanna Hesseho (které původně vyšly v soukromé edici Turské pole, vydávané od počátku 90. let Václavem Vokolkem a Petrem Borkovcem).

Uspořádání vychází z relativní chronologie vzniku jednotlivých děl, tj. od nejstaršího (Goethe) po nejmladší (Hesse). Básně vycházejí zrcadlově v originálním znění a převodu.

Svazek k vydání připravili Robert Krumphanzl a Jonáš Hájek. V edici Delfín vydává nakladatelství Triáda (ISBN 978-80-7474-158-6).

 

 

Z Překladů Jaromíra Zelenky:

 

Hermann Hesse

Klingsor se opíjí v podzimním lese

 

Opilý dřepím za noci v mlází, prochvívá je van,

do zpívajících větví zahryzl se podzim;

hospodský do sklepa běhá,

s mrmláním, naplnit mou láhev, prázdnou.

 

Zítra, zítra sekne mi bledá smrt

svou zvonící kosou do rudého masa,

dávno již vídám ji

z úkrytu číhat, zlostného nepřítele.

 

Abych ji vysmál, zpívám již půlku noci,

kvákám svou opilou píseň v zemdleném lese;

její výhrůžce se smát,

to je mé písně a mého chlastu smysl.

 

Tolik jsem žil a trpěl, poutník daleké cesty,

teď večer dřepím, piju a sklíčený čekám,

až blyštivý srpek

mi oddělí hlavu od škubajícího se srdce.

 

(Hermann Hesse: Zahrady, cesty, lidé)

 

 

Hermann Hesse

Květiny po bouřce

 

Tak spřízněné v tom a všechny k témuž odsouzeny,

schýleny stojí tu, ve větru, a celé zmáčené,

osleplé deštěm a ustrašené ještě a sklíčené,

a ty křehké zlomené jsou a leží poničeny.

 

A třebaže ubité a skleslé, zvedají své stvoly

zvolna ke světlu, jež tolik milují,

a spřízněné jsou i v tom, že úsměv přece volí:

nepřítel nezničil nás, tu jsme, jím zvěstují.

 

A pohled na ně je mi připomínkou chvil,

kdy ubitý, neznámou touhou žíti jat,

z noci a bídy, vděčný, jsem se obrátil

zpět k dobrému světlu, které mám tak rád.

 

(Hermann Hesse: Zahrady, cesty, lidé)

 

Kdo je…

Jaromír ZELENKA se narodil 14. 10. 1946 ve Stodůlkách u Prahy. Po maturitě (1964) na Střední všeobecně vzdělávací škole byl rok zaměstnán v administraci inzertního oddělení deníku Svobodné slovo. V roce 1965 začal studovat historii a filosofii na FF UK, roku 1968 studia přerušil a pracoval jako skladník, na fakultu se vrátil na podzim 1969. V dokončení studií mu zabránil těžký úraz páteře (1971), který jej upoutal na invalidní vozík. Od roku 1978 do počátku 90. let pracoval jako děrovač štítků. V letech 1994–1995 byl tajemníkem redakce revue Souvislosti, 1995–1996 korektorem Mladé fronty Dnes, 1996–2001 byl redaktorem nakladatelství Paseka. Samizdatově vydal básnickou sbírku Spoutání (Praha, Josef Häring 1984), knižně výbor z textů z let 1974–1994 s názvem Přepadání (Praha, Triáda 1994 [vyšlo 1995]), sbírku Objetiny (Praha, Triáda 1997) a skladbu Kostelík (Praha, Triáda 2003). Básnický cyklus Osm dní v Hrabyni z roku 1974 otiskla Revolver Revue (č. 45/2001), cyklus Roztočená věž budišovská vyšel jako Příloha Budišovského zpravodaje (č. 2/2008). Básnické dílo shrnuje svazek Básně. Souborné vydání (Triáda/Paseka 2010). Knižně publikoval překlady vybraných básní Hermanna Hesseho Zahrady, cesty, lidé (Tursko, edice Turské pole 1994), znovu pak vyšly – spolu s překlady básní R. M. Rilkeho, G. Trakla a dalších – ve svazku Překlady (Praha, Triáda 2015). V letech 1991–1996 překládal z němčiny a italštiny též libreta do svazků programů pro Smetanovo divadlo, Státní operu a Národní divadlo. V roce 2003 obdržel Cenu Revolver Revue za rok 2002 (za sbírku Kostelík) a v roce 2012 Cenu Ferdinanda Dobrotivého.

 

Přednes básní ze sbírky Objetiny v podání autora

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP