Bohuslav Reynek. Překlady vydané Vlastimilem Vokolkem


reynek obalSvazek obsahuje vše, co básník a grafik Bohuslav Reynek vytvořil pro pardubické nakladatelství Vlastimila Vokolka; Reynkovy rozsáhlejší překlady i drobnější básně vycházely často také ve formě příležitostných tisků, z nichž většina je dnes nedostupná a málo známá. Knihy graficky vypravoval Vojmír Vokolek, některé kresbami nebo rytinami vybavil sám Bohuslav Reynek.

 

 

Knihu vydává Malvern, edičně ji připravil Jan Šulc.

Jiří Pelán svazek doprovodil rozsáhlou studií, v níž o Reynkovi a jeho spolupráci s Vokolkem mimo jiné píše: „Jeho překladatelské dílo je bohaté – celkem přes šedesát knižních publikací – a nebylo dosud dostatečně zhodnoceno, třebaže je už na první pohled mimořádně významným příspěvkem k historii nejen česko-francouzských, ale i česko-německých kulturních vztahů. Vlastimil Vokolek vydal celkem třináct Reynkových překladů nestejného rozsahu: z francouzské poezie – v chronologickém pořadí – české verze básní Jeana Lebraua, Paula Valéryho (2×), Maxe Jacoba (3×), Charlese d’Orléans, Francise Jammese a Guy Lavauda, z německé poezie překlady Rainera Marii Rilka a Richarda Billingera, z francouzské prózy překlady Georgese Bernanose a Jeana Giona. Je to zhruba pětina z Reynkova knižně publikovaného překladatelského díla, a charakteristiky těchto Reynkových setkání s velmi rozdílnými básnickými individualitami nemohou tudíž být ničím více než dílčími kaménky do mozaiky, kterou teprve zbývá sestavit. Přesto vypovídají leccos zajímavého nejen o Reynkově překladatelské metodě, ale také o jeho estetických preferencích.“

Z knihy vybíráme úryvek z delší skladby Maxe Jacoba Obrana Tartufova. Jacob ji vydal roku 1919 a básní i prózou v ní zpracoval historii své konverze ke katolické víře. Podtitul knihy zněl: Extáze, výčitky, vidiny, modlitby, básně a rozjímání obráceného Žida. Jak píše v obsáhlé ediční poznámce Jiří Pelán, „Obrana Tartufova představuje nesporně mimořádně náročné překladatelské zadaní a patři k Reynkovým nejzdařilejším výkonům. Je to ovšem rovněž jedno z nejpozoruhodnějších děl Maxe Jacoba…“ Vlastimil Vokolek vydal Reynkův překlad v létě 1929 ve 300 výtiscích – tucet z nich byl číslovaný ­– jako 16. svazek edice Paprsek.

 

Max Jacob

OBRANA TARTUFOVA

Extáze, výčitky, vidiny, modlitby, básně a rozjímání obráceného Žida

(…)

Část filozofická a morální

V kápi Napoleon měl by větší vděk,

místo očí vhloubeno dvé koulí rozžatých!

Ejhle tedy, u díla jest nadčlověk!

Nadčlověk je ve vodě, hle vodnatý!

Nadčlověk jest u díla,

povijanem užovka jej ovila.

Díla Nietzscheova, pro pokojské psaná;

jaká tipka Nietzscheovi nachystána!

Fantomas byl zvěře krotitel, šéf oper,

hvězdář, opravdový nebo skoro stoper,

tenor, oční lékař, toreador, plynojem,

student zkoušený! Jest mistrem vždy a všem.

Zdas jak Rodomont, Ubu, Robert Macaire,

Bubu v bílých botkách, proucí komisaře?

V kápi Napoleon měl by více záře,

žhavé koule v očích, to je skoro jisto.

Mně by též nějaký heros přišel k chuti,

větší než Bel-Ami a než Monte Christo,

jinší než des Esseintes neb Majitel Hutí,

ne tak po měšťansku, s tváří výšin.

Ejhle, jaký portrét Fantomas nám kuje:

„Věda při krádeži zločin bez trestu je.“

Pro vás vyučené tato řeč má není,

pro něž pitomý čas nemá opevnění,

vy, kteří žijete, dámy, krásní páni,

v Příští nebo v Dávnu s výbornými plány;

pro vás, vy z měst malých, též to neříkám,

již jste v úřadech a pokoj dáte tam:

mluvím oněm všem, kdo žijí „ze dne na den“,

hlavně dbají jen, by neumřeli hladem,

čítají víc žurnály než anály,

nouzí nuceni, by dobu poznali;

pro ně, pro mne, pro vás živý jest Fantomas.

Líp nežli Paul Adam dáš nám tvůrčí žár.

Syn mé domovnice, jemuž patnáct jar,

revolver ukradl svému tatíkovi,

aby, jako ty, kraj dobyl sobě nový.

„Znamení“ své dal jsi nám, svým zakletým,

bylo-li by třeba králům odvety;

lupičům jsi také navrh ideál:

nuže, ideál toť jistá přehrada.

(…)

 

© Bohuslav Reynek and heirs, 2015

© Malvern, 2015

ISBN 978-80-7530-025-6

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP