Paul Heyse: Jsme kapkou v moři života


Heyse přebalBásník, prozaik a dramatik Paul Heyse se roku 1910 stal prvním německým nositelem Nobelovy ceny za literaturu. Výbor z jeho poezie vychází česky poprvé až nyní.

 

 

Paul Heyse (1830-1914) byl jedním z nejmelodičtějších lyriků německé literatury, dával přednost formálně dokonalé poezii, nechyběl mu však ani smysl pro jemnou ironii, a proto byl hodnocen jako „druhý Goethe“. Do češtiny byly dosud přeloženy jen novely Dva zajatci (1913) a L’Arrabbiata (1938). Z rozsáhlé a formálně obdivuhodné autorovy poezie dosud v češtině neexistoval žádný překlad, ač právě především za ni dostal Nobelovu cenu. To nyní napravuje výbor z Heyseho básnické tvorby, který sestavila a přeložila Zlata Kufnerová.

Kniha podává představu o celém autorově básnickém díle a jeho vývoji. „Na vrcholu své literární dráhy byl Paul Heyse jedním z nejvydávanějších spisovatelů v Německu, jeho díla vycházela v překladech do mnoha evropských jazyků a například v USA patřil k nejčtenějším německým autorům vůbec, Nobelovu cenu,“ píše v doslovu k výboru Zlata Kufnerová. „I když poezie svým rozsahem zabírá v mnohotvárném autorově literárním díle poměrně málo místa, znalci jeho lyriky vždy zdůrazňovali její velký význam. Zrcadlí autorovu mimořádnou osobnost v celé její bohatosti, obsahuje vše, co básník vnímal, obdivoval a čím trpěl, líčí rozmanitost jeho světa i náladové obrazy jeho nitra. V protikladu k romantismu počátečního období jeho tvorby a k impresionismu, který se v literatuře prosazoval v závěru jeho tvůrčího života, se Heyse prezentoval jako přesvědčený vyznavač antiky a renesance a rovnocenný potomek německých klasiků. Formálně je jeho lyrika velice důmyslná. Autor pracoval s různými veršovými formami, zdá se však, že nejraději měl sonet, v němž umně obměňoval rýmové dvojice ve čtyřveršových i tříveršových strofách. Také obsahově je Heyseho lyrika velice pestrá, vyjadřuje jeho radostný obdiv k přírodě i lidské kultuře, básník dovede žertovat a ironizovat, ale také hluboce truchlit.“

Knihu vydává v edici Střed nakladatelství Prostor. Na obálce je použita fotografie Paula Heyseho z roku 1860.

 

Ukázky z knihy:

Z cyklu Průpovídky

Co rádi nemáme, to dělat nemůžeme,

ať každý dělá, čeho schopen je.

Když nadaný i prostý si to k srdci vezme,

umění to pak jenom prospěje.

Kdekoli jsi, hodina kterákoli

pro vznik tvé básně kouzlo má,

jen řekneš-li vlastními slovy,

cos viděl svýma očima.

Chcete-li křemen v čisté zlato vsadit,

to vaše věc je, nemohu vám radit.

Já, idealista oddaný snům,

dám přednost drahým kamenům.

 

Škola života

„Co učí život? Stručně, čile

mi pověz, co mám znáti.“

Vzdávej se toho, co ti milé,

přijímej, co tě trápí.

 

Volební heslo

Jen správné ctít,

špatnému bránit,

obtížné stále konat,

krásné si zamilovat.  

 

Co je třeba

S lehkým srdcem snášej svoje břímě,

cvič se v smíchu, žádný pláč.

Dbej, ať v tobě vlastní radost dříme,

od světa se žádné nedočkáš.

 

Přátelé

„Přátel v nouzi“ máme habaděj,

kdekdo tváří se jak dobroděj.

Opravdový přítel jenom ten je,

kdo ti bez závisti štěstí přeje.

 

Pevná půda

Kdo na jiné se obrací,

pod tím se svět jen kymácí.

Kdo spoléhá na sebe sama,

má pevnou půdu pod nohama.

 

Odvaha ke zbabělosti

Házejí flintu do žita

bez studu, bez lítosti.

Kde lidé berou odvahu

k té děsné zbabělosti!

 

Hlava a srdce

Když srdce s hlavou ve sporu je,

srdce vše vždycky vyřeší.

Chudák hlava pak ustupuje,

z těch dvou je přece chytřejší.

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP