Paže tuž...


Naprej-cover-jen-predniNaprej! Záhadný, tajuplný název pro knihu. Podtitul – Česká a sportovní architektura 1567–2012 – mnohé napoví, ale na dopovězení musíme (alespoň my, co nejsme důvěrně znalí dějin Sokola) počkat až na předmluvu, v níž se editor knihy, historik architektury Rostislav Švácha, ukáže být znalcem nejen ve svém oboru, ale i v oboru dějin tělovýchovy a sportu. Nebudu vás napínat. „Naprej!" byla výzva Fügnerova a Tyršova, která znamenala totéž co „Napři! Snaž se překonat odpor!"

Osm historiků, převážně mladých, dokázalo překonat nadhled ke sportu a pohybu, který bývá intelektuálům často vlastní, a připravilo velmi zajímavý přehled staveb, jež v celku dějin architektury bývají většinou odsouvány stranou. Neprávem, jak ukazuje kniha. Možná nás překvapí, když na prvních stranách knihy najdeme zobrazení hrádků a letohrádků, ty ale poskytovaly zázemí pohybovým aktivitám aristokratů – jsou tedy zmiňovány právem, neboť sloužily jako zázemí pro lov a další radovánky spojené s určitým vydáváním tělesné energie. Encyklopedický, chronologicky řazený heslář nejdůležitějších staveb otevírá Velká míčovna Pražského hradu; rok, kdy Bonifác Wolmut začal v Královské zahradě se stavbou je také datem vymezujícím heslář do minulosti. Naopak současné datum, 2012, je rokem, kdy se konala londýnská olympiáda a kdy český Sokol oslavil 150. let. Kdyby nebylo těchto příležitostí, kniha by možná nevznikla. V žádném případě to ovšem není kniha jen příležitostná.

Výklad v jednotlivých heslech se věnuje nejen architektonické či estetické stránce staveb, sleduje i jejich funkci. Na své si tedy přijde nejen zájemce o historii architektury, ale také zájemce o historii sportu, v mnohém však i zájemce o historii obecně, neboť sportovní, tělovýchovné a také turistické dění u nás bývalo začasté propojeno s děním politickým a společenským. Příkladnou roli tu sehrál Sokol, jehož vznik – jak připomíná Švácha – byl skvostným průnikem světa sportu a světa intelektuální práce. Stáli za ním dva intelektuálové, vzdělaný finančník Fügner a historik umění a architektury Tyrš, kteří se rozhodli, že „zapojí pohyb těla do služeb české národní emancipace". Což se odrazilo v hesle: „Paže tuž, vlasti služ..." Všechny tři dějepisy (architektonický, sportovní i politický) se stýkají také v dělení knihy do kapitol. Každou otevírá zobecňující text Šváchův, ke každé pak najdeme v knize řadu zajímavých příkladů staveb, kolem nichž možná až příliš často chodíme s blahosklonným nezájmem, protože je považujeme jen za účelové.

Knihu vydalo pražské nakladatelství Prostor - architektura, interiér, design, které mimochodem sídlí v jedné ze staveb, jež jsou v knize představeny. Je jím veslařský klub Slavia Praha na smíchovském břehu Vltavy. Na první pohled stavba až nenápadně ztracená v ruchu velkoměsta, jejíž půvab je téměř lépe postřehnutelný z druhé strany řeky. Není divu, že v takovém prostředí vznikají pěkné knížky. A Najprej! pěkná kniha je. Sice brožovaná, což se při téměř 330 stranách většího formátu může být časem vidět na vazbě, ale důstojná a moderní zároveň. Grafická úprava Bohumila Vašáka ze studia Najbrt využívá jen tří barev – červené, černé a bílé, i část textu je sázena červeně, kvalitní fotografie jsou téměř důsledně černobílé, jen archivní snímky a reprodukce dokumentů jsou podloženy odstínem červené.

A o jakých stavbách je v knize například řeč?

• Kuželník Gröbovy vily v Praze (po roce 1881): hrázděná stavba Josefa Schulze, spoluautora Rudolfina, s moderní dostavbou.

• Sokolovna v Rakovníku (1912–1914): Otakar Novotný ji vytvořil v okouzlení režnou cihlou.

• Městské koupaliště v Opavě (1929–1931): střídmost spojená s nautickou poetikou v podání místního architekta Otto Reichnera.

• Městské lázně ve Zlíně (1946–1952): moderní klasicismus Vladimíra Karfíka.

• Skokanský areál v Harrachově (1976–1982): krása technického řešení Jiřího Špikly a kolektivu.

• Veslařský areál v Račicích (1980–1987): Jan Louda, Tomáš Kulík a Zbyšek Stýblo podle principů high tech,

a spolu s tím další sokolovny, lázeňské budovy, koupaliště a bazény, turistické chaty, rozhledny, jachetní i automobilové kluby, golfová hřiště, stadiony letní i zimní...

Rostislav Švácha (ed.), Martin Horáček, Marcela Horáčková, Jiří Křížek, Martina Mertová, Martin Strakoš, Markéta Svobodová a Robert Šrek: Naprej! Prostor - architektura, interiér, design. 328 stran, 899 Kč, ISBN 978-80-87064-08-5.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP