Každý velký čin nese svou oběť


 

Kadishová výřez přebalV řadě třetí román americké židovské autorky Rachel Kadishové (­*1969), profesorky tvůrčího psaní na Lesley University, se jako první z jejích děl dočkal českého vydání – v překladu Zory Freiové vydalo román Váha inkoustu letos na podzim nakladatelství Host. Kniha vyšla v USA v minulém roce a získala National Jewish Book Award, od Amazonu si vysloužila ocenění Kniha roku a americký deník Today ho řadí na seznam bestsellerů. Román nese veškerou tíhu pronásledovaného židovského národa, avšak povznáší ji lehkým a poutavým detektivním tónem.

 

Ukázku z knihy čtěte ZDE

 

Podobně jako izraelská dramatička Hadar Garlon ve své hře Mikve, také Rachel Kadishová tematizuje osud židovských žen, uchopuje však tuto problematiku svým vlastním způsobem. Jako ve svém prvním románu From a Sealed Room (1998) vedle sebe staví osudy několika hrdinek. Ve Váze inkoustu se jedná o dvě ženy, které od sebe dělí přibližně 350 let. Dva naprosto rozdílné světy, nastavující zrcadlo ženské cti a obětavosti. Zdánlivě spolu nemají nic společného, avšak s postupem času se poodkrývá jasná paralela mezi nimi. Spojuje je statečnost a oběť, kterou musí obě přinést, aby dosáhly svého. Obě ukazují intelektuálního ducha a kvůli své cílevědomosti obětují lásku. Muži by totiž určovali to, čím mají obě ženy být. Na rozdíl od hrdinek Hadar Garlon se jim tomuto osudu podaří vymanit.Kadishová přebal

 

Příběh Ester, židovské dívky ze 17. století, se opírá o reálné historické události, počínaje šabatiánským hnutím a morovou epidemií a požárem Londýna konče. Objevují se i některé reálné postavy. Kromě rabína Menašeho tu nalezneme také významné filozofy, především Spinozu či Hobbese. Autorka zjevně musela věnovat studiu historických reálií nemalé úsilí. Prostředí 17. století je vylíčeno naprosto věrohodně a četba skýtá i určité historické poučení. Autorka čtenáři poodkrývá židovskou historii od pronásledování a mučednictví až k uznání jejich víry.

 

S druhou hrdinkou, postarší a nemocnou historičkou Helen, se setkáváme na počátku 21. století. Zde autorka přibližuje svět historiků, a to nejen jejich soutěživost o vydání první publikace týkající se nově nalezených dokumentů, které mohou přinést úplně nový pohled na nějaké téma či historické období, ale i jejich způsob práce se vzácnými dokumenty. Nechává čtenáře nahlédnout do zákulisí akademického prostředí, jeho hierarchie a zákonů.

 

K věrohodnému zachycení zmíněných reálií jednoznačně pomáhají detailní popisy, jimiž je autorka pověstná. Každá věc má své jasné místo, své jméno, svou podobu. Čas příběhu tak plyne zpomaleně a čtenář si dokáže představit každý detail, každý pohyb, pohled i tón, kterým daná postava svou řeč pronáší. O to těžší muselo být užití podobné drobnokresby v případě nám již vzdáleného 17. století.

 

Kompozice příběhu připomíná mozaiku a čtenář může jen žasnout nad její dokonalou promyšleností, která z příběhu Ester vytváří bezmála detektivní zápletku. Na počátku autorka nechává jednotlivé dílky zdánlivě ledabyle rozházené a příběh tak může působit trochu hekticky. Román totiž začíná úplně posledním dopisem Ester a první část je protkaná bádáním Helen a jejího pomocníka Aarona nad různými Esteřinými dopisy, které nejsou srovnané popořadě. Přesto je již od začátku cítit napětí, kterým si příběh vzápětí svého čtenáře připoutá a už nepustí. Jednotlivé dílky skládanky se posléze dávají dohromady snáz. Přenášíme se i do doby Ester, kterou jsme spolu s hrdiny současné příběhové linie dosud poznávali pouze zprostředkovaně z jejích dopisů.

 

Důležitým kompozičním prvkem jsou i odkazy na Williama Shakespeara, který celým dílem prochází jako jeho leitmotiv. Mystifikace kolem propojení příběhu s tímto anglickým velikánem je dokonale promyšlená. První zmínka o něm padne v souvislosti s Aaronovou disertační prací, se kterou právě zápolí, a celý román je poté prostoupen jeho citáty, a to jak v příběhu Ester, tak i v příběhu Helen. Nakonec je to právě Shakespeare, kdo propojí obě časové roviny.

 

Zdařilá je i psychologizace postav. V celé knize najdeme naprosté minimum postav, které by nějakým způsobem neměnily své smýšlení nebo chování. Téměř každý charakter se svým vlastním způsobem vyvíjí. Vedle hlavních protagonistek Ester, která se z poslušné dívky stane cílevědomou ženou, a Helen, jež si postupně srovnává své priority, se postupně mění i ostatní postavy, kupříkladu rychle dospívající postgraduant Aaron.

 

Motivace postav je povětšinou vykreslena věrohodně, přestože bývá často osvětlena až zpětně. Nicméně v některých případech není prozrazena vůbec. Proč se Ester svěřuje Mary s příběhem své matky, přestože si o své společnici myslí své a tuší, že ji odsoudí? Proč Helen vypráví Aaronovi o svém vztahu s Drorem těsně po jejich hádce? A proč John zavrhne Ester, i když ji tolik uctíval? V těchto případech si můžeme pravé důvody jednání postav pouze domýšlet.

 

Román s detektivní zápletkou, patřící dnes mimochodem k velmi oblíbeným žánrům, byl jednoznačně správnou volbou. Autorka díky ní získala možnost využít svého daru udržovat čtenáře v neustálém napětí a přimět jej tak přečíst knihu takřka jedním dechem. Můžeme tak jen doufat, že i další díla této talentované autorky se brzy dočkají českého překladu.

 

 

Nakladatel: Host

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Překlad: Zora Freiová

Počet stran: 632

Vazba knihy: vázaná

ISBN: 978-80-7577-564-1

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP