Když zemře dítě, svět se točí dál…


Ilustrační foto: Trym Nilsen, UnsplashZtráta dítěte dozajista není v literatuře novým tématem, Pedro Carmona-Alvarez jej ale v románu A počasí se změnilo, přišlo léto a tak dál zpracovává tak, že to stojí za povšimnutí.

A co se stalo pak? Tuhle otázku nejraději pokládala v dětství Marita, hrdinka románu A počasí se změnilo, přišlo léto a tak dál, všem členům rodiny a chtěla do nejmenších detailů znát rodinnou historii. Ta však byla zahalena temným stínem. Hrdinčiny dvě sestry tragicky zemřely ještě před jejím narozením a Marita až později zjišťuje, nakolik to ovlivnilo její vlastní dětství. „Zvláštní. Jak se dětství vždycky zdá úplně obyčejné, dokud člověk nedospěje a nezačne ho probírat s ostatními. Teprve v tu chvíli si to uvědomí. Všechny ty zvláštnosti. V tu chvíli vidí jasně a pochopí, že mu vždycky jasné byly.“

Pedro Carmona-Alvarez (*1972) je norský spisovatel chilského původu a autor několika básnických sbírek a románů. Kromě toho se věnuje i redaktorské práci, překladatelství a své hudební skupině Sister Sonny. Hlavním tématem jeho románu A počasí se změnilo, přišlo léto a tak dál z roku 2012, který už byl přeložen do několika jazyků (do češtiny Jitkou Jindřiškovou), je ztráta dítěte a schopnost vyrovnat se s touto ztrátou.

Pedro Carmona-Alvarez: A počasí se změnilo, přišlo léto a tak dálAčkoli po tragické události nic není (ani nemůže být) stejné jako dřív, čas plyne stále dál. To platí i pro Američana Johnnyho a Norku Kari, kteří prožívali šťastné manželství v USA, ale nyní musí udělat radikální řez za svou minulostí a uniknout před přízraky, které je pronásledují a jimiž se v jistém smyslu sami stali. Logickým východiskem se zdá být odjezd do Norska, odkud Kari pochází. Stačí ale změna místa k tomu, aby mohli začít znovu?

Dominantou románu je jeho velmi strohý až minimalistický styl. Slova tu jdou až na samotnou dřeň, každé z nich zapadá přesně na své místo a žádné není nadbytečné. Autor navíc využívá proměnlivé vypravěčské perspektivy, a to nejen v rámci kapitol, ale dokonce i na úrovni jednotlivých odstavců.

Postava Kari, matky Marity, je pak vždy popisována zvenčí a čtenář nemá možnost nahlédnout hlouběji do jejího nitra. V románu vystupuje jako poměrně chladná a těžko proniknutelná postava, čemuž odpovídá i zvolená vypravěčská strategie, jež staví čtenáře na roveň ostatních románových postav, neschopných ke Kari blíže proniknout.

Autor také nezapře svou lásku k hudbě. Je to právě hudba, která Johnnymu pomáhá utišit jeho zármutek a zaplnit prázdno v duši. Vyprávění tak ozvláštňuje množství vášnivých debat mezi protagonisty románu o kladech a záporech různých zpěváků či alb, objevují se i úryvky z konkrétních písní. Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že je odkazů na hudbu v románu až příliš, nepůsobí tyto pasáže nijak rušivě. Hudba má totiž v románu své jasné místo i účel a z pohledu postav nabývá téměř terapeutických účinků.

Ačkoli Carmona-Alvarez vypráví velmi dojemný a tragický příběhu, zdárně se vyhýbá přehnané sentimentalitě a v knize nenajdeme prvoplánové scény, kterými by usiloval ve čtenáři vyvolat soucit či smutek – tyto pocity k němu přijdou samy a zcela přirozeně. Autorovi se navíc podařilo vytvořit psychologicky velmi propracované postavy a nastínit dva odlišné způsoby vyrovnávání se s životní tragédií. Román začíná na samotném konci příběhu, postupně nás vrací zpět do minulosti a odhaluje, co k onomu konci vedlo, aby nakonec skončil tam, kde původně začal. Užití kruhové kompozice tak evokuje začarovaný kruh, což je motiv v daném kontextu velmi příznačný.

I po dočtení románu si leckterý čtenář položí otázku: „A co se stalo pak?“ Pro takové mám dobrou zprávu – autorův nejnovější román Bergenské mládežnické divadlo je volným pokračováním tohoto příběhu a pojednává o dalších osudech Marity. Nyní nezbývá než doufat, že ani tato próza neujde pozornosti českých nakladatelů, kterou si – jak ukázal román A počasí se změnilo, přišlo léto a tak dál – díla Pedra Carmona-Alvareze bezesporu zaslouží.

 

Přeložila Jitka Jindřišková, nakladatelství Dybbuk, Praha, 2018, váz., 184 stran.
AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP