Ars

Praha město literatury

Praha město literatury

Projekt Praha město literatury, jehož koordinátorem je Městská knihovna v Praze, již od roku 2009 podporuje pražský literární život. V české metropoli, která se mezitím v prosinci 2014 stala členským městem sítě kreativních měst literatury UNESCO, se pod jeho hlavičkou konala nejedna zajímavá literární akce a zásluhou rezidenčního programu zde pobývala řada zahraničních spisovatelů a překladatelů. Jejich medailonky i texty, stejně jako rozhovor s ředitelem Městské knihovny v Praze Tomášem Řehákem, přináší speciální příloha Literárních novin 12/2017 s názvem Praha město literatury.

PDF

Ars

Ars

V Literárních novinách 12/2017 vyšla exkluzivní příloha připravená ve spolupráci s Fakultou umění a designu Západočeské univerzity. Je nazvaná Návrat Ladislava Sutnara a rekapituluje se v ní život a dílo předního českého designéra a výtvarníka dvacátého století. Plzeňská fakulta nese jeho jméno a její děkan Josef Mištera se výrazným způsobem zasloužil o znovuobjevení díla v USA od války žijícího a pracujícího plzeňského rodáka. Šestnáctistránkový suplement navíc představuje špičkové pedagogické a umělecké pracoviště ovlivňující v posledních letech nepřehlédnutelně kulturní atmosféru západočeské metropole.

 

PDF I

PDF II

Divadelní sezona

Divadelní sezona

Občasná příloha Literárních novin Divadelní sezona se tentokrát soustředila na vánoční repertoár. Pražská i mimopražská divadla v ní upozorňují na sváteční počiny, jež by neměly uniknout pozornosti publika. 

PDF

Národní filmový archív

Národní filmový archív

Národní filmový archiv není jen instituce zabývající se uchováváním kinematografického dědictví. Zařadil se v poslední době mezi výrazné nakladatele. O všestrannosti jeho publikační činnosti svědčí následující stránky.

PDF

Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté

Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté

Více o festivalu se dozvíte v naší mimořádné příloze k 26. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté.

PDF

strana 1 z 2

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP