Bilance podpory rozvoje inovací a technologií za přispění Fondu na stipendia SCIEX


 

logo-sciexKe konci října 2015 byly ukončeny poslední stáže doktorandů a post-doktorandů z České republiky ve Švýcarsku za podpory z Fondu na stipendia SCIEX, které byly realizovány v období let 2009-2015. Celkem bylo podpořeno 91 zahraničních stáží z celkového rozpočtu Fondu, který v České republice činil 7 mil. CHF.

 

 

 

Fond na stipendia SCIEX je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce, který slouží ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU. Rozvojové projekty jsou realizovány na základě bilaterálních rámcových dohod podepsaných 20. prosince 2007 s 10 novými členskými státy EU a 7. září 2010 s Rumunskem a Bulharskem na území nových členských států Evropské unie včetně České republiky. Na české národní úrovni byl program koncipován tak, aby vhodně doplňoval podporu z prostředků strukturálních fondů EU, Fondu soudržnosti a EHP a Norských fondů.

V případě Fondu na stipendia SCIEX byla předmětem podpory realizace stáží vědeckých pracovníků z vzdělávacích a výzkumných institucí v ČR ve Švýcarsku. Pro mladé výzkumníky je sbírání zkušeností předpokladem k profesnímu rozvoji. Možnost vycestovat, žít a pracovat na prestižních univerzitách a výzkumných pracovištích v zahraničí jim umožňuje seznámit se s rozličnými vědeckými přístupy, využívat nejmodernější technologie a navázat kontakt s předními vědeckými kapacitami.

Co se týče statistických údajů, za zahraničními zkušenostmi nejčastěji vysílaly své doktorandy a vědce v post-doktorandské pozici jednotlivé ústavy Akademie věd ČR (32 stáží) v těsném závěsu za nimi pak fakulty Karlovy univerzity v Praze (26). Několik stážistů vyslalo i České vysoké učení technické (9) a Masarykova univerzita v Praze (7). V řádu jednotlivců z Fondu čerpali zástupci Zemědělské univerzity v Praze, Západočeské univerzity v Plzni nebo Vysoké školy chemicko-technologické a dalších. Stážisté měli nejčastěji namířeno na Univerzitu v Curychu (14 stážistů), École Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL (14), ETH v Curychu (13) nebo Univerzity v Bernu (9) a ve Fribourgu (7).

Dle předběžných výsledků programu a zpětné vazby od bývalých držitelů grantu Fond v téměř 80 % případů přispěl k rozvoji profesní kariéry držitelů grantu. To potvrdilo 77,10 % respondentů, zbývající respondenti uvedli, že spíše došlo k rozvoji jejich profesní dráhy (14,8%) nebo že to zatím nemohou posoudit (8,2%). Co se týče spolupráce mezi institucemi, téměř dvě třetiny (72,10 %) respondentů uvedlo, že se v jejich případě jednalo o novou projektovou spolupráci, v ostatních případech (27,9 %) šlo o rozvoj stávajících kontaktů mezi českým a švýcarským pracovištěm.

Mezi přínosy Fondu na stipendia SCIEX tedy lze označit jeho roli odrazového můstku pro vědeckou kariéru a zdroje vědeckého pokroku, inovací a podpory sítí mezi vědci a vědeckými pracovišti o čemž svědčí skutečnost, že ve většině případů projekt vyústil v další spolupráci (62,3 %) buď mezi stávajícími projektovými partnery, nebo se zapojením dalších partnerů.

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Více informací o programu: www.sciex.ch

 

 

Viliam Koloivoška na-Univerzitě-v-Bernu

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden z držitelů grantu, Viliam Koloivoška, Ph.D., při práci v laboratoři na Univerzitě v Bernu.

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP