Na Metropolitní univerzitě se diskutovalo o proměně mediálních studií


changing mediaJaká je budoucnost mediálních studií? Jakým směrem by se měl tento specifický obor vyvíjet? Jak se vyrovnat s neustále se proměňujícím charakterem médií? O tom a mnohém dalším se diskutovalo na mezinárodním workshopu s názvem Changing Media, Changing Media Studies.

 

 

 

Česko-norský workshop se uskutečnil 27. dubna na Metropolitní univerzitě v Praze pod záštitou velvyslankyně Norského království Siri Ellen Sletner. Řada zajímavých hostů zde diskutovala o proměně médií a disciplíny mediálních studií. Vedle českých jmen známých z oblasti mediálních studií, jako jsou například Jan Jirák (Katedra mediálních studií, Metropolitní univerzita Praha) nebo Martin Štoll (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova), přijeli přednášet také hosté z norské Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.

Workshop byl rozdělen celkem do tří tematických bloků. První z nich se zabýval otázkou toho, nakolik se má obsah studia, které nabízí velmi široký vhled do současné společnosti, podřizovat nárokům trhu práce. Dalším tématem byla problematika rychle se vyvíjejících médií – hosté se snažili nalézt odpověď na to, jak předejít zastaralým metodám v rámci výuky. Po posledním bloku zabývajícím se pedagogickou a výzkumnou rovinou mediálních studií, následovala diskuze u kulatého stolu o budoucnosti mediálních studií. Veškerý program byl streamován online a je možné jej zhlédnout na YouTube.

Přednáškový cyklus byl podpořen z programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP („Program CZ07“). V rámci tohoto programu realizuje Metropolitní univerzita ve spolupráci s norskou Oslo and Akershus University College of Applied Sciences projekt zaměřený na inovaci studijního programu Mediální studia. Jelikož obě instituce mají podobnou strukturu svých programů, mohou vzájemně sdílet poznatky a inspiraci. Výstupem projektu pak bude inovace osmi předmětů vyučovaných na katedře mediálních studií MUP, zveřejnění vzdělávacích materiálů a celkem 4 přednášky a workshopy pořádané pro studenty MUP.

Více informací  o projektu: http://www.mup.cz/veda/ostatni-projekty/innovation-of-media-studies-program-at-metropolitan-university-prague-norwegian-inspiration/

Více informací o programu Spolupráce škol a stipendia CZ07 (Norské fondy a fondy EHP):

http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/

Medailonek

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA) je největší norskou univerzitou, kterou navštěvuje více než 16 000 studentů. Vznikla v roce 2011 spojením univerzit Oslo University College a Akershus University College. HiOA má celkem čtyři fakulty a poskytuje vzdělání kvalifikují studenty v oblastech zdravotnictví, sociálních služeb, školství, veřejné správy, médií, designu, umění, obchodu a průmyslu.

Zdroj: Fotobanka DZS

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP