Letní setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny již tradicí!


Setkání učitelů a lektorů krajanské komunityKoncem srpna se v Domě zahraniční spolupráce uskutečnilo již 8. společné setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí. Účastníci se seznámili s novými trendy ve výuce češtiny jako cizího jazyka a také s důležitými novinkami Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, který vstoupil do dalších pěti let své existence.

 

 

 

Program oživil svým vyprávěním absolvent lycea v Dijonu režisér Zdeněk Troška. Bohemistickou část zahájil dr. Jiří Nový z FF UP v Olomouci s příspěvkem Certifikovaná zkouška ECL z češtiny pro cizince a dr. Markéta Pravdová, vědecká pracovnice Ústavu pro jazyk český AV ČR, prezentovala knihu Čeština nově od A do Ž. Závěrem vystoupila akademická malířka a spisovatelka Renáta Fučíková, která představila svoji tvorbu, především novou knihu Praha v srdci.

U příležitosti setkání učitelů u krajanů a lektorů vyšlo již 8. číslo elektronického bohemistického časopisu Krajiny češtiny, jehož tématem je 700. výročí narození Karla IV., krále českého a císaře římského, viz odkaz http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/obecne-informace-o-krajinach-cestiny/.

 

Setkání se zúčastnilo na 80 hostů: učitelé u krajanů, lektoři češtiny a hosté (PhDr. Tomáš Grulich – senátor); představitelé organizací, které se podílí na administraci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí – MŠMT (Mgr. et. Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., náměstkyně ministryně školství), MZV (Ing. Jaroslav Kantůrek, zmocněnec pro krajanské záležitosti) a DZS (Ing. Iva Tatarková, ředitelka DZS).

Náměstkyně ministryně ocenila kvalitní, náročnou a nikdy nekončící práci učitelů a lektorů a jejich důstojnou reprezentaci ČR v zahraničí: „Za sebe i za paní ministryni mohu přislíbit, že se podpoře výuky českého jazyka v zahraničí nepřestaneme věnovat.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP