Sedmdesátiny Severoatlantické aliance


Kulatá výročí zrodu a našeho vstupu do Severoatlantické aliance jsou si daty v kalendáři blízko, i když je mezi nimi půl století. Kdybychom hledali první zásadní impuls, proč bylo NATO 4. dubna 1949 založeno, bylo by jím vystoupení Winstona Churchilla ve Fultonu, v němž kritizoval Sovětský svaz za politiku vůči zemím východní Evropy. Ty po válce připadly do jeho sféry vlivu.

Vlajka Severoatlantické aliance (NATO). Wikimedia Commons

 

NATO bylo založeno podpisem Severoatlantické smlouvy dvanácti zakládajícími členy, jejichž počet se rozrostl na devětadvacet. Jediným závazným článkem ze čtrnácti je ten první ve znění: „Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zapleteny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů.“ V praxi je nejvíce zdůrazňován článek pátý o vzájemné pomoci při napadení, který závazný není. 

Reakcí na zřízení Západoevropské unie a Pařížské dohody umožňující v roce 1954 vstup Spolkové republiky Německo do NATO byla v roce 1955 založena Varšavská smlouva. Ta byla po rozpadu SSSR a zániku Německé demokratické repubilky v roce 1991 rozpuštěna.

NATO v období bipolarity zajišťovalo bezpečnostní rovnováhu, zvláště v Evropě. Nejkritičtějším obdobím byly korejská a vietnamská válka a kubánská krize, které se však odehrávaly mimo evropský kontinent.

Po pádu bipolarity a rozpuštění Varšavské smlouvy se krátce diskutovalo o další existenci NATO, což skončilo jeho angažmá v jugoslávské a zvláště afghánské válce.

Mezi současné nejvážnější alianční cíle patří vyřešení situace v Afghánistánu, vyjasnění situace na evropském východním křídle, modernizace armád a integrace jejich schopností. Na tom závisí prestiž a budoucnost této organizace.

Autor je sociolog.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP