Vydavatel


Literární noviny vydává:

Litmedia, a.s., Korunní 810/104, budova D, PSČ 101 00 Praha 10, IČ 2889649. Registrace: MK ČR E 5981, ISSN 1210-0021. 

Telefon: 234 221 130 - 131
e-mail: 
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Vychází: měsíčně.

Místo vydání: Praha.

Vydavatel: Miroslav Pavel
výkonná 
ředitelka a prokuristka: Jana Pavlová
šéfredaktor: Petr Bílek
editorka: Veronika Dospělová
grafická úprava: Mira Antonovič
korektury: 
Alena Součková
inzerce a marketing: Naděžda Krohová
manažer projektů: 
Jan Štolba
výroba a distribuce: Vlastimil Socha
www.literarky.czVáclav Dvořák

Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.

Tiskne: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. Rozšiřuje: První novinová společnost, a.s. a vybraná knihkupectví. Předplatné pro ČR zajišťuje Česká pošta. Bezplatná linka 800 300 302, web:www.postabo.cz, e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Předplatné pro SR zajišťuje Mediaprint Kapa Pressegrosso a. s. P.O. BOX 183, 830 00 Bratislava,tel. 0800 188 826.

Litmedia a.s.

Fakturační adresa: Litmedia a.s., Korunní Dvůr, Budova D 3. Patro, Korunní 810/104, Praha 10
IČO: 28889649, DIČ: CZ28889649
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 15258
Číslo účtu: 2102227627/2700
Zastoupená členem představenstva Ing. Miroslavem Pavlem

Adresa redakce: Korunní Dvůr, Budova D 3. Patro, Korunní 810/104, Praha 10

Telefon do redakce a inzerce: 234 221 131
Telefon předplatného: 234 221 130
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 


 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.